av Leif Roald Aslaksen
12.01.2011 

Jeg levde mine barneår hjemme hos far og mor og min vugge stod i Rafsbotn i Alta. Far drev håndverk, nærmere omtalt: garver, maler, betongstøper, fisker, jeger, hjemmesnekker, småbruker og han sydde også belter og vesker for samer og turister. Man kan nesten si han var altmuligmann. En tid drev han handel i Masi for Ole Bull Aune og var gjerne også på turer på ”vidda”.

Jeg begynte på folkeskolen i
1927, da jeg fylte mine 8 år og sluttet da jeg var 14½ år, våren 1933. Mine lærere het: Sætrum, Waldemar Knutsen, Peder Mannsverk, Harda Leinan og Sæterskare.

Sommeren 1933 rodde jeg fiske i Høivik for første gang. Da solgte jeg sei til 3 og 4 øre kiloen. Om vinteren 1934 fanget jeg 16 ryper på snare og solgte disse for 50 og 60 øre stykke. Jeg fikk meg ski for pengene.

Fra 1933 til 1936 drev jeg jakt om vintrene og rodde fiske om somrene. Jeg fikk nok prøve mange tunge tak i snefokk om vintrene. Turene var på omkring 20-30 km hver dag og utbytte var som oftest liten, men jeg fikk da både hare, rype, ekorn og røyskatt. Det kom godt med, for jeg måtte legge til hjemme. På sjøen var det også tunge tak når vind og storm var imot. Jeg var ofte både utslitt og trett og lei av det hele, men hva hjalp det - vi måtte ha penger til mat og klær hjemme.

Vintrene
1937-38 og 1938-39 gikk jeg på Fylkesskolen i Alta. Første vinteren laget jeg 1 nattbord, 1 seng og 2 skap for bøker. De siste solgte jeg til skolen og fikk kr 50,- for disse. Andre vinteren laget jeg 1 rubank, 1 høvelbenk, 1 glasskap og 1 seng. Jeg fikk fullt stipend og klarte meg uten å legge ut noe selv.

    

Leifs dagbok Minner i korte trekk
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Minner i korte trekk
1939 - Svanvik i Sør-Varanger
1940 - Krig Tyskland-Norge
1941 - Fiske og telegrafarbeid
1941 - En besværlig reise
1941 - Veidnesklubben
1942-44 - En slitsom tid
1944 Læstadianske samlinger
1943 - Ferie i Rafsbotn
1944 - Farvel Veidnesklubben
1944 - Bortkastet tid i Tromsø
1944 - Evakuering fra Rafsbotn
1944 - Sørover fra Tromsø
1944 - Avlusning i Drammen
1945 - Krigen går mot slutten
1945 - Frigjøringen
1945 - Et fritt land
1945 - Kongen kommer hjem
1945 - Hjemmefronten opphørte
1945 - Siste tid på Torsrød
1945 - Verdensfreden
1945 - Reisetillatelse til Alta
1945 - På vei nordover
1945 - Tilbake i Alta
1945 - Hjemme i Rafsbotn
1945 - Oppryddingen starter
1945 - Tyskerne er tilbake
1945 - Tur til Elvebakken
1945 - Tyskerne delte ut klær
1945 - På Levdun
1945 - Stortingsvalg
1945 - Veidnesklubben
1946 - Byggearbeid i Rafsbotn
1947 - Handelsskole
Leif R. Aslaksen
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer