av Leif Vidar Olsen
26.01.2011 
Skoleberetning - adressefelt
Skoleberetning - forside
Elevtallet 1891-95
Skole Skoleberetning 1891-95 - forside
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Familier før 1900
Folketelling 1801
Folket 1865 Rafsbotn
Folket 1865 Russeluft
Folket 1875 Rafsbotn
Folket 1875 Russeluft
Etnografisk kart 1861
Kart 1861 forklaring
Stockfleth i Rafsbotn
Rafsbotn skole 1891-95
Utvandring til Amerika
Skoleberetning 1891-95 - forside
Eier: Leif Vidar Olsen
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer