22.04.2011

Født
: 12.08.1837, Rafsbotn i Alta
Død: 04.06.1915, Rafsbotn

Far: Peder Sjursen
Mor: Berith Mortensdatter

Ekteskap: 07.11.1858 med Nils Andersen

Barn
     Nils Nilsen (11.03.1866 - 02.04.1866, Rafsbotn)
     Anders (17.03.1868 - 05.09.1868, Rafsbotn)
     Hans Nilsen (08.05.1871, Rafsbotn)
     Morten Nilsen (20.06.1874, Rafsbotn)

    
Navn
     K1837: Inger
     Ft1865: Inger Persdatter
     Ft1875, Ft1900: Inger Pedersdatter

Bosted
     K1837: Rafsbotn
     Ft1865: Olderskov i Rafsbotn
     Ft1875: Moen i Rafsbotn
     Ft1900: Aspeskaret 36-34 i Rafsbotn
     Ft1910: Olderjordet 36-62 i Rafsbotn

Arbeid
     Ft1900: Syr og spinner
     Ft1910: Føderådskone

Annet
     Ft1900: enke

Les mer
     Familien Peders Sjursen, 1814
Personer -1900 Inger Pedersdatter 1837
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Peder Sjursen, 1814
Berith Mortensdatter, 1816
Inger Pedersdatter, 1837
Nils Andersen, 1820
Sjur Pedersen, 1840
Morten Pedersen, 1855
Karen Andersdatter, 1869
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer