av Frank Olsen 
26.11.2012 

Aaneth Andersen fikk utmålt jord i 1777, i Russeluft.
I boka De første jordeiere i Finnmark har Sverre Johannes Eilertsen skrevet ned dette skjøtet.


                           «Christian den Syvende

                       Af Guds Naade Konge til Danmark
                       og Norge, de Wenders og Gothers, Hertug
                       Udi Slesvig, Holsteen, Stormaren,
                       Dytmarken og Oldenborg,
                       Allerhøystbemeldte Hans Kongelige
                       Mayestets allerunderdanigste beskikkede
                       Amtmand over Wardøehuus Amt.

                            
Thorchild Fieldsted

Gjør vitterligt, at efter de til Amtet indløbne aller naadigste og høye
Ordre, samt efter Landmaaler Christian Frost Bredahls Beskrivelse
og Indberetning om Aanot Andersen af Rafsbotten, Hans Gaardeplads
Beliggende i Altens Sogn, anført i Jordinddeelings Forretningen under
No 09, bliver herved:

1. Boepladsen paa Westre Side af Humajok beliggende, som fra
Bakkebrynet i Nord er 250 Alen og fra Elven i West 250 Alen.

2. En indhegnet Eng under Torris Bakken paa Westre Side af Elven
Jetnesbaktios som fra Torris Bakken i Sør er 150 Alen, fra Ø: til W:
260 Alen.

3. En indhegnet Eng Westen for sidste anførte Eng, 100 Alen Lang,
50 Alen Bred.

4. En Myr Slaatt inde i Botten 434 Alen Lang paa Westre Side ved
Søe. Støder med den Nordre Ende paa Iver Nielsens og Peder
Mortensens, med Østre Ende paa Jacob Mortensens og Lars Gundersens,
og med Søndre Side paa Jacob Mortensens Slaatter.

5. Brændsel haves ved Hjemstædet.

Af denne Engstykker kand Foeres 1 Koe 4 Faar, hvorfor denne Gards
Skyldsætning ansættes.

Til Opsidderen Aanot Andersen paa det Kongelige
Rentekamers nærmere Ratifikation skjødet til
Hand og hans rette og Lovlige Arvingers fulde
Ejendom, saaledes at han samme Jordeplads bruger
og besidder, som han den kjøbt eller arvet havde,
med alt tilliggende og inden anførte Grændser
Beliggende Jordebrug, hvilket bemeldte Opsidder
Aanot Andersen og hans Arvinger, eller de som denne
Plads med Lovlig Hiemmel overdrages, skal beholde
Til Ejendom.

                        I øvrigt underkastes denne Pladses Ejere
                        i Hensigt til dette Jordebrug, Loven og de
                       derom udgangen Anordninger.

                           Altengaard den 9de December 1777

                                    Efter aller naadigste
                                     Ordre og Befaling.

                                        T. Fieldsted
                                              (LS)

Forestaaende Skiøde vorder i Følge Kongelig allernaadigst
Resolution af 8de Junii 1775, herved ratificeret.

                       Rente-Kammeret den 27de Junii 1778

                                           Christian


Reventlov

Moltke        Kolle    Schønning         Engelbreth      Handsen      Wormssiold
Buth           M. von Essen          Meineke»


Kilde: Eilertsen, S. J. (2001). De første jordeiere i Finnmark. Bind 1 og 2.  Alta.


Les mer


De første jordeiere i Rafsbotn

Familien Aaneth Andersen, 1750
Aaneth Andersen, 1750
Jordbruk Kongeskjøte - Aaneth Andersen
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Kongeskjøte - Ole Andersen
Kongeskjøte - N. Mortensen
Kongeskjøte - M. Nielsen
Kongeskjøte - Anders Olsen
Kongeskjøte - Peder Andersen
Kongeskjøte - Iver Nielsen
Kongeskjøte - Morten Povelsen
Kongeskjøte - Peder Nielsen
Kongeskjøte - Aaneth Andersen
Kongeskjøte - Anders Nielsen
Kongeskjote - Jacob Mortensen
Familier 1700-1800
Mattis Ibsens kart 1723
Første jordeiere i Rafsbotn
Befolkningen 1600-1800
Finnmarks første vannsag

Flere artikler

RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer