av Frank Olsen 
21.12.2012 

Anders Nielsen fikk utmålt jord i 1777. Boplassen hans ble kalt for Russeluft.
I boka De første jordeiere i Finnmark har Sverre Johannes Eilertsen skrevet ned dette skjøtet.


                           «Christian den Syvende

                       Af Guds Naade Konge til Danmark
                       og Norge, de Wenders og Gothers, Hertug
                       udi Slesvig, Holsteen, Stormaren,
                       Dytmarken og Oldenborg,
                       Allerhøystbemeldte Hans Kongelige
                       Mayestets allerunderdanigste beskikkede
                       Amtmand over Wardøehuus Amt.

                            
Thorchild Fieldsted

Gjør vitterligt, at efter de til Amtet indløbne aller naadigste og høye
Ordre, samt efter Landmaaler Christian Frost Bredahls Beskrivelse
og Indberetning om Andrs Nielsen af Rafsbotten, Hans Gaardeplads
Beliggende i Altens Sogn, anført i Jordinddeelings Forretningen under
No 10, bliver herved:

1. Boepladsen Russeluft kaldet, som strekker sig i fra West efter Søen i
Øst 525 Alen, fra Nord til Sør 100 Alen.

2. En Slaatt som begynder ved den nedsatte Steen under Bakken Gardalok
Og følger langs med Iver Nielsens Slaatt i S:W: ½ til W:S:W: til en
needsatt Steen, derfra i Sør til Elven og siden et stykke need ved Søøen.
Den øvre Deel støder mod Skoven.

3. Ved Søe Kanten i West fra foranførte Slaatt, nogle smaae Pletter
Skovslaatter.

4. Gammelheim eller Borrissidestie en tilforn indhegnet Eng fra begge
Sider som løber need i Kobbebukten. Dene Eng ligger imellem Fieldet
Norgevarre og Enden af Boitjelok Bakken.

5. Gatskielok, en opodlet Skovslaatt saa kaldet, under Bakken Baitjelok
paa Westre Side af Jetsietjok.

6. En Skovslaatt som ligger et Lidet Stykke i West fra Gatskielok og
strækker sig lidt op over Boitjelok Bakken i Nord og West imod Kistavarre.

7. Brændsel som haves ved Hjemstædet.

Af denne Plads kand Foeres 3 Kjør hvorfor denne Gards Skyldsætning
ansættes.

Til Opsidderen Anders Nielsen paa det Kongelige
Rentekamers nærmere Ratifikation skjødet til
Hand og hans rette og Lovlige Arvingers fulde
Ejendom, saaledes at han samme Jordeplads bruger
og besidder, som han den kjøbt eller arvet havde,
med alt tilliggende og inden anførte Grændser
Beliggende Jordebrug, hvilket bemeldte Opsidder
Anders Nielsen og hans Arvinger, eller de som denne
Plads med Lovlig Hiemmel overdrages, skal beholde
Til Ejendom.

                        I øvrigt underkastes denne Pladses Ejere
                        i Hensigt til dette Jordebrug, Loven og de
                       derom udgangen Anordninger.

                           Altengaard den 9de December 1777

                                    Efter aller naadigste
                                     Ordre og Befaling.

                                        T. Fieldsted
                                              (LS)

Forestaaende Skiøde vorder i Følge Kongelig allernaadigst
Resolution af 8de Junii 1775, herved ratificeret.

                       Rente-Kammeret den 27de Junii 1778

                                           Christian


Reventlov

Moltke        Kolle    Schønning         Engelbreth      Handsen      Wormssiold
Buth           M. von Essen          Meineke»


Kilde: Eilertsen, S. J. (2001). De første jordeiere i Finnmark. Bind 1 og 2.  Alta.


Les mer


De første jordeiere i Rafsbotn
Jordbruk Kongeskjøte - Anders Nielsen
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Kongeskjøte - Ole Andersen
Kongeskjøte - N. Mortensen
Kongeskjøte - M. Nielsen
Kongeskjøte - Anders Olsen
Kongeskjøte - Peder Andersen
Kongeskjøte - Iver Nielsen
Kongeskjøte - Morten Povelsen
Kongeskjøte - Peder Nielsen
Kongeskjøte - Aaneth Andersen
Kongeskjøte - Anders Nielsen
Kongeskjote - Jacob Mortensen
Familier 1700-1800
Mattis Ibsens kart 1723
Første jordeiere i Rafsbotn
Befolkningen 1600-1800
Finnmarks første vannsag

Flere artikler

RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer