av Frank Olsen 
12.06.2012 

Anders Olsen fikk utmålt jord i 1777 i Rafsbotn (Vasskog). 27. juni 1778 fikk han ratifisert kongeskjøtet sitt.
I boka De første jordeiere i Finnmark  har Sverre Johannes Eilertsen skrevet ned dette skjøtet.

                           «Christian den Syvende

                       Af Guds Naade Konge til Danmark
                       og Norge, de Wenders og Gothers, Hertug
                       Udi Slesvig, Holsteen, Stormaren,
                       Dytmarken og Oldenborg,
                       Allerhøystbemeldte Hans Kongelige
                       Mayestets allerunderdanigste beskikkede
                       Amtmand over Wardøehuus Amt.

                            
Thorchild Fieldsted

Gjør vitterligt, at efter de til Amtet indløbne aller naadigste og høye
Ordre, samt efter Landmaaler Christian Frost Bredahls Beskrivelse
og Indberetning om Anders Olsen af Rafsbotten, Hans Gaardeplads
Beliggende i Altens Sogn, anført i Jordinddeelings Forretningen under
No 04, bliver herved:

1. Boepladsen, som begynder fra Merkesteenen i Myren ved Ole
Andersens Slaatt, derfra i Ø:N:Ø: til den anden Merkesteen op i Skoven.
Denne Linie deeler imellem Ole Andersens Slaatt paa Søndre og Anders
Olsens Plads paa Nordre Side. Fra først nevnte Steen i N: langs med
Myrbredden til den Merkesteen i Skriver Slaatten som staaer i det Søndre
Hiørne paa Østre Ende af same, og derfra fremdeles i Nord saa meget
som kand slaaes i Bakken. Denne Linie indelukker Boepælen paa W:
Side og Skoven paa den Nordre og Østre Side. Den Dyrkede Deel heraf
udgjør fra Ø: til W: 150 Alen, fra S: til N: 175 Alen.

2. En Skovslaatt for enden af Skriver- og Peder Andersens Slaatter langs
op ved Nord Elven.

3. Brændsel haves til Fornødenhed ved Hiemstædet.

Af denne Plads kand Foeres 1 Koe 4 Faar hvorfor denne Gaards skyld-
sætning ansættes.

Til Opsidderen Anders Olsen paa det Kongelige
Rentekamers nærmere Ratifikation skiødet til
Hand og hans rette og lovlige Arvingers fulde
Ejendom, saaledes at han samme Jordplads bruger
og besidder, som han den kiøbt eller arvet havde,
med alt tilliggende og inden anførte Grændser
Beliggende Jordebrug, hvilket bemeldte Opsidder
Anders Olsen og hans Arvinger, eller de som denne
Plads med Lovlig Hiemmel overdrages, skal beholde
Til Ejendom.

                        I øvrigt underkastes denne Pladses Ejere
                        i Hensigt til dette Jordebrug, Loven og de
                       derom udgangne Anordninger.

                           Altengaard den 9de December 1777
                                    Efter aller naadigst
                                     Ordre og Befaling.

                                        T. Fieldsted
                                              (LS)

Forestaaende Skjøde vorder i Følge Kongelig allernaadigst
Resolution af 8de Junii 1775, herved ratificeret.

                       Rente-Kammeret den 27de Junii 1778

                                           Christian»

Kilde:
Eilertsen, S. J. (2001). De første jordeiere i Finnmark. Bind 1 og 2.  Alta.

Les mer


De første jordeiere i Rafsbotn
Anders Olsen, 1716
Jordbruk Kongeskjøte - Anders Olsen
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Kongeskjøte - Ole Andersen
Kongeskjøte - N. Mortensen
Kongeskjøte - M. Nielsen
Kongeskjøte - Anders Olsen
Kongeskjøte - Peder Andersen
Kongeskjøte - Iver Nielsen
Kongeskjøte - Morten Povelsen
Kongeskjøte - Peder Nielsen
Kongeskjøte - Aaneth Andersen
Kongeskjøte - Anders Nielsen
Kongeskjote - Jacob Mortensen
Familier 1700-1800
Mattis Ibsens kart 1723
Første jordeiere i Rafsbotn
Befolkningen 1600-1800
Finnmarks første vannsag
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer