av Frank Olsen 
19.09.2012 

Iver Nielsen fikk utmålt jord i 1777 i Russeluft, ved Turelva. 27. juni 1778 fikk han ratifisert kongeskjøtet sitt.
I boka De første jordeiere i Finnmark har Sverre Johannes Eilertsen skrevet ned dette skjøtet.

                           «Christian den Syvende

                       Af Guds Naade Konge til Danmark
                       og Norge, de Wenders og Gothers, Hertug
                       Udi Slesvig, Holsteen, Stormaren,
                       Dytmarken og Oldenborg,
                       Allerhøystbemeldte Hans Kongelige
                       Mayestets allerunderdanigste beskikkede
                       Amtmand over Wardøehuus Amt.

                            
Thorchild Fieldsted

Gjør vitterligt, at efter de til Amtet indløbne aller naadigste og høye
Ordre, samt efter Landmaaler Christian Frost Bredahls Beskrivelse
og Indberetning om Iver Nielsen af Rafsbotten, Hans Gaardeplads
Beliggende i Altens Sogn, anført i Jordinddeelings Forretningen under
No 06, bliver herved:

1. Boepladsen, bestaaende af 2de Enge, en paa Østre og en paa Westre
Side af Elven Humajok. Den Østre Eng udgjør fra West til Øst 225 Alen,
fra Søen imod Norden 190 Alen. Den Westre Eng udgjør fra Søen i Nord
250 Alen til Bakkebrynen der skieller imellem Aanet Andersen og denne
Boeplads, og fra Elven i Wester 225 Alen til Stædet hvor Gjerdet til forn
har staaet.

2. En Slaat paa Søndre Side af Nord Elven, der fra Næsset langs
ved Søen paa den Westre Side indtil en nedsatt Steen, udgjør 425 Alen, der
fra i Ø:N:Ø: op i Skoven til en Steen som er satt i Vejen ved Peder
Andersens Slaatt. Den Østre Side indesluttes af en Bek, som skieller
Skriver Slaatten og denne, den 4de Side indsluttes af Nord Elven.

3. En Slaatt paa Nordre Side af Nord Elvens Nordre Breed henimod
Bakken Gardaglok, begynder ved en der nedslaatt Steen.

4. En Skovslaatt paa Westre Side af Elven Jetsiejok et Lidet Stykke
oven Rafshodet.

5. Brændsel haves ved Hiemstædet.

Af disse Engstykker kand Foeres 3 Kjør hvorfor dene Gaards Skyld-
sætning ansættes.

Til Opsidderen Iver Nielsen paa det Kongelige
Rentakamers nærmere Ratifikation skiødet til
Hand og hans rette og Lovlige Arvingers fulde
Ejendom, saaledes at han samme Jordeplads bruger
og besidder, som han den kiøbt eller arvet havde,
med alt tilliggende og inden anførte Grændser
Beliggende Jordebrug, hvilket bemeldte Opsidder
Iver Nielsen og hans Arvinger, eller de som denne
Plads med Lovlig Hiemmel overdrages, skal beholde
Til Ejendom.

                        I øvrigt underkastes denne Pladses Ejere
                        i Hensigt til dette Jordebrug, Loven og de
                       derom udgangne Anordninger.

                           Altengaard den 9de December 1777

                                    Efter aller naadigst
                                     Ordre og Befaling.

                                        T. Fieldsted
                                              (LS)

Forestaaende Skiøde vorder i Følge Kongelig allernaadigst
Resolution af 8de Junii 1775, herved ratificeret.

                       Rente-Kammeret den 27de Junii 1778

                                           Christian

Reventlov

Moltke        Kolle    Schønning         Engelbreth      Handsen      Wormssiold
Buth           M. von Essen          Meineke»Kilde:
Eilertsen, S. J. (2001). De første jordeiere i Finnmark. Bind 1 og 2.  Alta.

Les mer


De første jordeiere i Rafsbotn
Jordbruk Kongeskjøte - Iver Nielsen
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Kongeskjøte - Ole Andersen
Kongeskjøte - N. Mortensen
Kongeskjøte - M. Nielsen
Kongeskjøte - Anders Olsen
Kongeskjøte - Peder Andersen
Kongeskjøte - Iver Nielsen
Kongeskjøte - Morten Povelsen
Kongeskjøte - Peder Nielsen
Kongeskjøte - Aaneth Andersen
Kongeskjøte - Anders Nielsen
Kongeskjote - Jacob Mortensen
Familier 1700-1800
Mattis Ibsens kart 1723
Første jordeiere i Rafsbotn
Befolkningen 1600-1800
Finnmarks første vannsag
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer