av Frank Olsen
10.05.2012 

Niels Mortensen fikk utmålt jord i 1777 på Bunæs, ved utløpet av Sørelva.
27. juni 1778 fikk han ratifisert kongeskjøtet sitt.
I boka De første jordeiere i Finnmark  har Sverre Johannes Eilertsen skrevet ned dette skjøtet.

                           «Christian den Syvende

                       Af Guds Naade Konge til Danmark
                       og Norge, de Wenders og Gotehers, Hertug
                       Udi Slesvig, Holsteen, Stormaren,
                       Dytmarken og Oldenborg,
                       Allerhøystbemeldte Hans Kongelige
                       Mayestets allerunderdanigste beskikkede
                       Amtmand over Wardøehuus Amt

                             Thorchild Fieldsted

Gjør vitterligt, at efter de til Amtet indløbne aller naadigste og høye
Ordre, samt efter Landmaaler Christian Frost Bredahls Beskrivelse
og Indberetning om Niels Mortensen af Rafsbotten, hans Gaardeplads
Beliggende i Altens Sogn, anført i Jordinddeelings Forretningen under
No 02, bliver herved:

1. Boepladsen beliggende paa Næsset Latenarg paa Søndre Side af Latejok, hvor til Opodling er Maalt fra Elven i S: 250 Alen og fra Søen i Øster 210 Alen.

2. En Liden Strimmel Skovslaatt som strækker sig langs ved Søen under Buskavarre i S:W: og begynder strax ved Boepælen.

3. En Ditto langs Elven i Øster som ved den Westre Ende støder mod Hiemstædet.

4. Brændsel til Nødvendighed som haves ved Boepladsen..

Af denne Plads kand Foeres 1 Koe hvorfor denne Gaards Skyldsætning
Ansættes.

Til Opsidderen Niels Mortensen paa det Kongelige
Rentekamers nærmere Ratification skiødet til
Hand og hans rette og lovlige Arvingers fulde
Ejendom, saaledes at han samme Jordplads bruger
og besidder, som han den kiøbt eller arvet havde,
med alt tilliggende og inden anførte Grændser
Beliggende Jordebrug, hvilket bemeldte Opsidder
Niels Mortensen og hans Arvinger, eller de som denne
Plads med Lovlig Hiemmel overdrages, skal beholde
Til Ejendom.

                        I øvrigt underkastes denne Pladses Ejere
                        i Hensigt til dette Jordebrug, Loven og de
                       derom udgangne Anordninger.

                           Altengaard den 9de December 1777

                                    Efter aller naadigst
                                     Ordre og Befaling

                                        (T. Fieldsted)

Forestaaende Skjøde vorder i Følge Kongelig allernaadigst
Resolution af 8de Junii 1775, heved ratificeret.

                       Rente-Kameret den 27de Junii 1778

                                           Christian


Reventlov

Moltke        Kolle    Schønning         Engelbreth      Handsen      Wormssiold
Buth           M. von Essen          Meineke»Kilde:
Eilertsen, S. J. (2001). De første jordeiere i Finnmark. Bind 1 og 2.  Alta
Jordbruk Kongeskjøte - Niels Mortensen
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Kongeskjøte - Ole Andersen
Kongeskjøte - N. Mortensen
Kongeskjøte - M. Nielsen
Kongeskjøte - Anders Olsen
Kongeskjøte - Peder Andersen
Kongeskjøte - Iver Nielsen
Kongeskjøte - Morten Povelsen
Kongeskjøte - Peder Nielsen
Kongeskjøte - Aaneth Andersen
Kongeskjøte - Anders Nielsen
Kongeskjote - Jacob Mortensen
Familier 1700-1800
Mattis Ibsens kart 1723
Første jordeiere i Rafsbotn
Befolkningen 1600-1800
Finnmarks første vannsag
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer