av Frank Olsen
20.04.2012 

Ole Andersen fikk utmålt jord i 1777, og 30. januar 1778 fikk han ratifisert kongeskjøtet sitt.
I boka De første jordeiere i Finnmark  har Sverre Johannes Eilertsen skrevet ned dette skjøtet.

                           «Christian den Syvende

                        Af Guds Naade Konge til Danmark
                        og Norge, de Wenders og Gotehers, Hertug
                        Udi Slesvig, Holsteen. Stormaren,
                        Dytmarken og Oldenborg,
                        Allerhøystbemeldte Hans Kongelige
                        Mayestets allerunderdanigste beskikkede
                        Amtmand over Wardøehuus Amt,

                               Thorchild Fieldsted

Gjør vitterligt, at efter de til Amtet indløbne aller naadigste og høye
Ordre, samt efter Landmaaler Christian Frost Bredahls Beskrivelse
og Indberetning om Ole Andersen af Rafsbotten, hans Gaardeplads
Beliggende i Altens Sogn, anført i Jordinddeelings Forretningen under
No 01, bliver herved:

1. Boepladsen i Store Bukten paa Store Raftesnarg inderst i Bukten
i mod Skoven hvor til Dyrkning er tilmaalt fra Søen 300 Alen, i Bredden
200 Alen.

2. Raftesnarg, som ligger ud imod Næss Odden af Store Raftesnarg paa
N: Side hvor hans Boepæl tilforn har været.

3. En Skovslatt som begynder fra en Steen ved merket Furre under
Bakken som gaaer fra Latejok til Schaildanjok i N: Derfra gaaer Grændse
Linien i S:W: ¼ til W:S:W: til en Steen ved en merket Birk, derfra 50
Skridt need i S:W: til en Liden Elv ved en Steen og derfra i N:N:Ø: ½ til
N:Ø: til en Steen op i Skoven.

4. En Skovslaatt beliggende paa Holmen imellem Nord Elvens tvende
Greene.

5. Brændsel til Fornødenhed ved Hiemstædet.

Af disse Engestykker kand Foeres 1 Koe 4 Faar hvorfor denne Gaards
Matricul ansættes.

Til Opsidderen Ole Andersen paa det Kongelige
Rentekamers nærmere Ratification skiødet til
Hand og hans rette og lovlige Arvingers fulde
Ejendom, saaledes at han samme Jordplads bruger
og besidder, som han den kiøbt eller arvet havde,
med alt tilliggende og inden anførte Grændser
Beliggende Jordebrug, hvilket bemeldte Opsidder
Ole Andersen og hans Arvinger, eller de som denne
Plads med Lovlig Hiemmel overdrages, skal beholde
Til Ejendom.

                        I øvrigt underkastes denne Pladses Ejere
                        i Hensigt til dette Jordebrug, Loven og de
                        derom udgangne Anordninger.

                             Altengaard den 9de December 1777

                                  Efter aller naadigst
                                  Ordre og Befaling

                                        T. Fieldsted
     
                                     (LS)

Forestaaende Skjøde vorder i Følge Kongelig allernaadigst
Resolution af 8de Junii 1775, herved ratificeret.

                        Rente-Kammeret den 27de Januari 1778

                                        Christian


Reventlov

Moltke     Kolle     Schønning     Engelbreth     Handsen     Wormssiold
Buth     M. von Essen     Meineke»
Kilde:
Eilertsen, S. J. (2001). De første jordeiere i Finnmark. Bind 1 og 2.  Alta
Jordbruk Kongeskjøte - Ole Andersen
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Kongeskjøte - Ole Andersen
Kongeskjøte - N. Mortensen
Kongeskjøte - M. Nielsen
Kongeskjøte - Anders Olsen
Kongeskjøte - Peder Andersen
Kongeskjøte - Iver Nielsen
Kongeskjøte - Morten Povelsen
Kongeskjøte - Peder Nielsen
Kongeskjøte - Aaneth Andersen
Kongeskjøte - Anders Nielsen
Kongeskjote - Jacob Mortensen
Familier 1700-1800
Mattis Ibsens kart 1723
Første jordeiere i Rafsbotn
Befolkningen 1600-1800
Finnmarks første vannsag
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer