22.04.2011 

Født
: 28.06.1820, Storvika i Alta
Død:

Far: Anders Hansen
Mor: Berith Nilsdatter

Ekteskap: 07.11.1858 med Inger Pedersdatter

Barn
     Nils Nilsen (11.03.1866 - 02.04.1866, Rafsbotn)
     Anders (17.03.1868 - 05.09.1868, Rafsbotn)
     Hans Nilsen (08.05.1871, Rafsbotn)
     Morten Nilsen (20.06.1874, Rafsbotn)

Navn
     K1820: Niels
     Ft1865: Nils Andersen
     Ft1875: Niels Andersen

Bosted
     Ft1865: Olderskov i Rafsbotn
     Ft1875: Moen i Rafsbotn

Arbeid
     Ft1865: jordbruker, selveier, fisker
     Ft1875: fisker

Jordbruk
     Ft1865: 1 ku, 5 sauer
     Ft1875: 1 ku, 3 sauer, 2 tønner poteter

Les mer
     Familien Peders Sjursen, 1814
Personer -1900 Nils Andersen 1820
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Peder Sjursen, 1814
Berith Mortensdatter, 1816
Inger Pedersdatter, 1837
Nils Andersen, 1820
Sjur Pedersen, 1840
Morten Pedersen, 1855
Karen Andersdatter, 1869
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer