15.04.2011

Født: 16.12.1816, Rafsbotn i Alta
Død: 26.10.1892, Rafsbotn

Far: Nils Hansen Mella
Mor: Guri Nilsdatter

Ekteskap: 24.06.1839 med Lucie Olsdatter

Barn
    Ole Nilsen Mella (01.06.1841, Rafsbotn)
    Nils
Nilsen Mella (31.01.1846, Rafsbotn)
    Israel
Nilsen Mella (28.08.1849, Rafsbotn)
    Anders
Nilsen Mella (16.03.1853, Rafsbotn)
    Guri
Nilsen Mella (02.02.1857, Rafsbotn)
    Ole Olsen Mella (1862) (fosterbarn)
    Erik Hansen (24.02.1863, Høyvika) (Fosterbarn. Foreldre: Hans Andersen og
                       Aasil Eriksdatter)

Navn
    K1816: Niels
    Ft1865: Nils Nilsen Mella
    Ft1875: Niels Nielsen Mella

Bosted
    K1817: Rafsbotn i Alta
    Ft1865: Sørelven (Rafsbotn i Alta)
    Ft1875: Bunæs (Rafsbotn i Alta)

Arbeid
    Ft1865: gårdbruker, selveier og fisker
    Ft1875: fisker og gårdbruker
    LA: drev også ishavsfangst

Jordbruk
    Ft1865: Dyr: 1 hest, 4 kyr, 8 sauer. Sår: 1½ tønne poteter
    Ft1875: Dyr: 1 hest, 4 kyr, 6 sauer, 3 lam. Sår:  1½ tønne poteter
    Ma1878: Eier: Bunæs 36,10 + Bakkemo 36,15 + Sommersæteren 36,20 +
                36,23 + Jacobsgjærdet 36,27
                Total areal: 1 kjør, 14 faar

Les mer
     Familien Nils Nilsen Mella, 1816 
Personer -1900 Nils Nilsen Mella
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Nils N. Mella, 1816
Lucie Olsdatter, 1821
Ole N. Mella, 1841
Anne Eriksdatter, 1839
Israel N. Mella, 1849
Elen Larsdatter, 1838
Anders N. Mella, 1853
Guri N. Mella, 1857
Christian Fredrik Bull, 1890
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer