21.07.2013

Familiene er ordnet etter fødselsår.

Familien Aron Fredriksen, 1803
Familien Johan Pedersen Hiedala, 1804
Familien Ole Sjursen, 1811
Familien Ole Nilsen Mella, 1813
Familien Jens Nielsen, 1813
Familien Fredrik Jonas, 1814
Familien Peder Sjursen, 1814
Familien Hans Andersen, 1815
Familien Nils Mathisen, 1815
Familien Nils Nilsen Mella, 1816
Familien Aslak Pedersen, 1816
Familien Sofie Nilsdatter, 1817
Familien Mathis Mathisen, 1817
Familien Ole Iversen, 1820
Familien Johan Hammari, 1822
Familien Inger Sivertsdatter, 1823
Familien Lars Knutsen, 1823
Familien Anders Olsen, 1823
Familien Anders Andersen, 1826
Familien Anders Sjursen, 1828
Familien Johan Petter Pietilä, 1833
Familien Gustav Bellika, 1834
Familien Wilhelm Andersen, 1835
Familien Abraham Mathisen Vuopio, 1838
Familien Guttorm Nilsen, 1840
Familien Nils M. Bellika, 1841
Familien Niels Mortensen, 1823
Familien John Jensen, 1851

F_Aron_Fredriksen_1803
F_Johan_Pedersen_1804
F_Ole_Sjursen_1811
F_Ole_N_Mella_1813
F_Fredrik_Jonas_1814
F_Nils_Mathisen_1814
F_Peder_Sjursen_1814
F_Nils_N_Mella_1816
F_Aslak_Pedersen_1816
F_Sofie_Nilsdatter_1817
F_Mathis_Mathisen_1817
F_Ole_Iversen_1820
F_Johan_Hammari_1822
F_Niels_Mortensen_1822
F_Anders_Olsen_1823
F_Anders_Andersen_1823
F_Inger_Sivertsdatter_1823
F_Lars_Knutsen_1824
F_Anders_Sjursen_1828
F_Johan_P_Pietila_1833
F_Gustav_Bellika_1834
F_Erik_Nuth_1834
F_Wilhelm_Andersen_1835
F_Guttorm_Nilsen_1840
F_Nils_M_Bellika_1841
F_John_Jensen_1851
F_Jens_Nielsen_1813
F_Hans_Andersen_1815
F_Abraham_Vuopio_1838
Familier -1850
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Familier 1800 - 1850
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer