11.02.2011 
1800 - 1900
«...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken.» (Stockfleth, 1841)
Oversikt
1801
1802-03
Folketelling. 85 personer (Ravsbotn, Høevig, Storvig)
Stor epidemi
1812-13 Stor epidemi
1839 Første valg til formannskapet. Niels Hansen ble valgt fra Rafsbotn.
1841 Presten Nils Vibe Stockfleth i Rafsbotn
1851 Finnefondet ble opprettet
1861
1865
Etnografisk kart (Friis)
Folketelling. Rafsbotn: 147 personer, Russeluft: 71 personer
1875 Folketelling. Rafsbotn: 190 persone, Russeluft: 93 personer
1880-årene Utvandring til Amerika
Ca 1890
Ca 1895

1900
Første butikk i Rafsbotn
Første skolebygg i Rafsbotn
Folketelling. Rafsbotn: 212 personer, Russeluft: 130 personer
Familier før 1900
Folketelling 1801
Folket 1865 Rafsbotn
Folket 1865 Russeluft
Folket 1875 Rafsbotn
Folket 1875 Russeluft
Etnografisk kart 1861
Kart 1861 forklaring
Stockfleth i Rafsbotn
Rafsbotn skole 1891-95
Utvandring til Amerika
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer