Familiene er ordnet etter fødselsår.

Familien Erik Hansen, 1863
Familien Johan Petter Pedersen, 1864
Familien Henrik Guttormsen, 1865
Familien Erik Olsen Mella, 1866
Familien Iver Helge Iversen, 1867

Familien Vilhelm Pedersen, 1871
Familien Nils S. Andersen, 1875
Familien Oluf Kivijervi, 1876
Familien Anders A. Vasskog, 1876
Familien Richard Hansen, 1877
Familien Ole Samuel Andersen, 1881
Familien Ole Johan Mella, 1881
Familien Nils Andersen, 1883
Familien Johan Guttormsen Rishaug, 1885
Familien Hjalmar Jonas, 1886
Familien Hjalmar Rishaug, 1887
Familien Hans Sivert Andersen, 1888
Familien Knut Knutsen, 1889
Familien Johan Alfred Aslaksen, 1892
Familien Johan P. Hammari, 1892
Familien Aslak Johnsen, 1893
Johnsengården i Rafsbotn
Familien Nils A. Aslaksen, 1894
Familien Hans Biedilæ, 1894
Familien J. Andreas Nilsen, 1895
Familien Nils Alfred Andersen Mella, 1895
Familien Israel Aslaksen, 1896
Familien Marie J. Pietilä, 1897
Familien Johan Henriksen, 1898
Familien Karelius Edvin Andersen, 1898
Familien Johan Jonas, 1900
Familien Hans Anton Nilsen, 1900
Familien Johan Bellika, 1900
Familien Anton Uglebakken, 1902
Familien Johan Georg Johnsen, 1904 
Familien Petter Nilsen, 1909

Familien Karl Pedersen, 1905
Familien Petter Nilsen, 1908
Familien Sigmund Johansen, 1908
Familien Erling Mathisen, 1913
Familien Harald Uglebakken, 1915
Familien Karl Uglebakken, 1919
Familien Ågot Aslaksen, 1920
Familien Otto Jonas, 1920
Familien Torvald Andersen, 1922
Familien
Kari Aslaksen, 1926
Familien Halvdan Øines, 1929
Familien Mary Aslaksen, 1929
Familien Lilly Aslaksen, 1932
F_Erik_Hansen_1863
F_Johan_P_Pedersen_1864
F_Henrik_Guttormsen_1865
F_Erik_Olsen_Mella_1866
F_Helge_Øines_1867
F_Vilhelm_Pedersen_1871
F_Nils_S_Andersen_1875
F_Oluf_Kivijervi_1876
F_Anders_A_Vasskog_1876
F_Richard_Hansen_1877
F_Ole_Andersen_1881
F_Ole_Johan_Mella_1881
F_Nils_Andersen_1883
F_Johan_G_Rishaug_1885
F_Hjalmar_Jonas_1886
F_Hjalmar_Rishaug_1887
F_Hans_S_Andersen_1888
F_Knut_Knutsen_1889
F_Johan_A_Aslaksen_1892
F_Johan_P_Hammari_1892
F_Aslak_Johnsen_1893
F_Nils_A_Aslaksen_1894
F_Hans_Biedilæ_1894
F_J_Andreas_Nilsen_1895
F_Nils_A_Mella_1895
F_Israel_Aslaksen_1896
F_Marie_Pietilä_1897
F_Hans_Liland_1897
F_Johan_Henriksen_1898
F_Edvin_Andersen_1898
F_Gustav_Olaf_Bellika_1898
F_Johan_Bellika_1900
F_Johan_Jonas_1900
F_Herman_Henriksen_1900
F_Hans_Anton_Nilsen_1900
F_Anton_Uglebakken_1902
F_Johan_G_Johnsen_1904
F_Karl_Pedersen_1905
F_Sigmund_Johansen_1908
F_Petter_Nilsen_1909
F_Hakon_Jonas_1912
F_Erling_Mathisen_1913
F_Harald_Uglebakken_1915
F_Karl_Uglebakken_1919
F_Halvdan_Øines_1929
Familier -2000
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Familier 1900 - 2000
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer