av Frank Olsen
29.01.2013

I 1877 ble bygningene til Aslak Pedersen taksert, og taksten lød på 2060 kr (1 spesidaler = 4 kr). Bygningene stod på eiendommen Risbakken i Rafsbotn, matrikkel nr. 36, løpenr. 41.

Hovedbygningen
Hovedbygningen var oppført i tømmer og var 13 alen lang, 9 alen bred og 5 alen høy. Huset hadde 2 etasjer. I nederste etasje var det forgang, stue og sovekammer, i øverste var det soveloft og gang.
Taket var laget av bord, never og torv.
Fra stua var det nedgang til kjelleren.

2 skjåer
Den ene skjåen lå 20 alen fra hovedhuset. Den var oppført i tømmer og skilterverk og var ca 7 alen lang, 6 alen bred og 3 alen høy.
Den andre var litt mindre og laget av tømmer og skilter.

2 doer
På eiendommen var det to doer. Det var en gammel do, ca. 5,5 x 4,5 alen, og en ny, 6,5 x 5,5 alen.

Fjøs og stall
Stallen var laget av tømmer og bestod av et rom, ca. 4,5 x 4 alen.
Fjøsbygningen var 19 alen lang og 8,5 alen bred. Nesten hele bygningen var laget av tømmer. I fjøset var det 6 storfebåser og 17 småfebåser.

Hovedbygningen ble taksert til 1240 kr og fjøsbygningen til 400 kr.Kilde
Branntakstprotokoll no 1 for Alta, del II. Transkribert av Sverre Eilertsen.


Les mer
Familien Aslak Pedersen, 1816

Aslak Pedersen, 1816
Personer -1900 Bygningene til Aslak Pedersen
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Aslak Pedersen, 1816
Elen Andersdatter, 1823
Anders Aslaksen, 1844
Bereth Hansdatter, 1844
Karen Aslaksdatter, 1851
Aslak Aslaksen, 1856
Nils Aslaksen, 1859
Olufine Olaussen, 1867
John Aslaksen, 1863
Bygningene til A. Pedersen
Bryllup 1879
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer