Familier - 2000
Folketellinger
Kart og stedsnavn
Natur og dyreliv
Samferdsel
Handel
Post og poståpneri
Skolen i bygda
Jordbruk
Fiske og fangst
Arbeidsliv
Det religiøse liv
Dagliglivet i bygda
Bygninger
Lag og foreninger
Idrett
Musikk og kultur
Den annen verdenskrig
Rilgutten
Rilgutten 2
Leifs dagbok
1900 - 2000
«...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken.» (Stockfleth, 1841)
Oversikt
1900
1901
1901
Folketelling. Rafsbotn: 212 personer, Russeluft: 130 personer
Vegen til Rafsbotn ferdig
Poståpneri i Rafsbotn
1910
1910
1910
1914
1915
1916
1918
Folketelling. Rafsbotn: 176 personer, Russeluft: 120 personer
Første telefonstasjon
Poståpneri i Russeluft
Bedehuset bygget
Ca. 1915 startet skiferdriften i Skaidi
Skytterlaget stiftet
Det første ungdomshuset bygget
1925
1926
Ca. 1925 er det slutt på skiferdriften i Skaidi
Vegen til Russeluft bygget ferdig
1931
1936
1939
Rafsbotn IL stiftet
Fotballbanen godkjent til bruk
Sanitetsforeningen stiftet
1940
1941
1944
1945
1947
1948
Etter 1945
Norge okkupert av tyskerne
Vegen Rafsbotn - Skaidi ferdig
Tvangsevakuering - Rafsbotn ble brent
Krigen slutt
Erling Mathisen startet butikk i Rafsbotn
«Storbrakka» ble brukt til fester og andre tilstelninger
Bonde- og småbrukerlaget stiftet
1952
1952
1952
1954
1957
1958
1958
Folketelling. Rafsbotn (inkl. Russeluft): 335 personer ???
Bedehuset bygget opp igjen
Rafsbotn fikk elektrisk lys
Russeluft fikk elektrisk lys
Butikken ble filial av Elvebakken Samvirkelag
Rafsbotn vannverk A/L stiftet
Samfunnshuset ferdig
1960
1960
1960
1963
Folketelling. Rafsbotn: 338 personer, Russeluft: 113 personer
Molo i Russeluft
Telefonen automatisert i Rafsbotn
Poståpneriene i Rafsbotn og Russeluft nedlagt
1970
1974
1976
1976
1979
Folketelling. Rafsbotn: 316 personer, Russeluft: 85 personer
Oljegrus på vegen gjennom bygda
Gatelys i Rafsbotn
Rafsbotn skole- og ungdomskops stiftet
Samfunnshuset ødelagt av brann
1980
1983
1983
1984
1989
Folketelling. Rafsbotn: 327 personer, Russeluft: 86 personer
Grendehuset ferdig
Gang- og sykkelvei
Vannverket overtatt av Alta kommune
Rafsbotn kapell innviet av biskop Arvid Nergård
1990
1992
1994
Folketelling. Rafsbotn: 401 personer, Russeluft: 97 personer
Rafsbotn barnehage åpnet
Lerduebanen åpnet
2001 Folketelling. Rafsbotn: 444 personer, Russeluft: 97 personer
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer