09.12.2010 

Født: 1751 (FT1801), Årøya
Død: 17.02.1812, Rafsbotn

Far:
Mor:

Ekteskap: med Berith Lucie Nielsdatter

Barn:
     Inger Margrethe Cortsdatter
(1780, Rafsbotn)
     Christen Cortsen
(1783 - 1837, Rafsbotn)
     Kirsten Cortsdatter
(1785, Rafsbotn)
     Charlotte Cortsdatter
(1788, Rafsbotn)
     Susanna Cortsdatter
(1791, Rafsbotn)
        
Navn:
     Ft1801: Cort Jacobsen

Bosted:
     Ft1801: Rafsbotn

Arbeid:
     Ft1801: Skolemester, fisker, har jordplass

Les mer
     Familien Cort Jacobsen, 1751
Personer -1800
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Cort Jacobsen
Cort Jacobsen, 1751
Berith L. Nielsdatter, 1752
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer