30.06.2012 

Født
: 22.08.1862, Kjækan i Kvænangen
Død: 09.01.1905

Far:  Henrik Johannesen Muotka
Mor: Sara Pedersdatter

Ekteskap: 10.01.1890 med John Jensen

Barn
     Hjalmar Emil Johnsen (25.08.1888, Rafsnes)
     Marie Othilie Johnsen (12.06.1890, Rafsnes)
     Julianne Johnsen (09.02.1892, Rafsnes)
     Henriette Jensine Johnsen (10.08.1894, Rafsnes)
     Magna Nikoline Johnsen (24.12.1899, Rafsnes)
     Kristian Fredrik Johnsen (27.06.1901, Rafsnes)
    Johan Georg Johnsen (16.05.1904, Rafsnes)

Navn
     Ft1865, Ft1900: Elisabeth Henriksdatter
     Ft1875: Elisabet Hendriksdatter Muotka
     K1899: Elisabeth Motka
    
Bosted
     K1862, Ft1865: Kjækan i Kvænangen
     Ft1875: Kåfjord Kobberverk
     Ft1900: Rafsnæs lille 36-8 i Alta


Arbeid
     Ft1875: Malmbanking
     Ft1900: Arbeider i huset og i fjøsen

Les mer
     Familien John Jensen, 1851
Personer -1900 Elisabeth Henriksdatter 1862
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
John Jensen, 1851
Marie R. Pedersdatter, 1854
Elisabeth Henriksdatter, 1862
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer