08.05.2011

Født
: 1804, Kuivanieme i Finland
Død:

Far:
Mor:

Ekteskap: med Anne Gretha Nilsdatter

Barn:
     Anne Helene Johansdatter (26.12.1838, Elvebakken)
     Britha Kaisa Johansdatter (19.12.1841, Rafsbotn)
        
Navn
     K1841: Johannes Pedersen Hjetala
     Ft1865: Johan Pedersen Hiedala
     Ft1875: Johannes Pettersen Hetala

Bosted
     Ft1865: Myreng i Rafsbotn
     Ft1875: Skriverslaatten i Rafsbotn

Arbeid
    Ft1865: gårdbrukere, selveier
    Ft1875: forsørges av husfaderen

Jordbruk
     Ft1865: 1 hest, 4 kyr, 4 sauer, 5 tønner poteter

Annet
     Enkemann i Ft1865

Les mer


     Familien Johan Pedersen, 1803
Personer -1900 Johan Pedersen Hiedala
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Johan Pedersen, 1804
Peder Jensen, 1839
Britha Johansdatter, 1841
Hilda Pedersdatter, 1876
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer