12.05.2011 

Født
: 28.07.1864, Rafsbotn i Alta
Død:

FarPeder Jensen
Mor: Britha Kaisa Johannesdatter

Ekteskap: 06.11.1884 med Kristine Johannesdatter

Barn
     Jetta Katrine Johansdatter (09.12.1887, Elvebakken)
     Sofie Armide Johansen (19.08.1890, Elvebakken)
     Magna Vilhelmine Johansdatter (26.09.1894, Elvebakken)
     Peter Hjalmar Johansen (04.10.1896, Elvebakken)
     Ole Henrik Johansen (13.02.1900, Rafsbotn)
     Artur Eivind (15.06.1901, Rafsbotn)


Navn
     K1864: Johan Petter
     Ft1865: Johan-P. Persen
     Ft1875:
Johan Petter Pedersen
     Ft1910: Johan P. Pedersen

Bosted
     Ft1865: Rafsbotten Myreng
     Ft1875: Skriverslaatten i Rafsbotn
     K1887: Elvebakken

     Ft1900: Vasskog nordre 37-53b i Rafsbotn
     Ft1910: Kaiskoromoen i Alta

Arbeid
     K1884: Fisker
     Ft1900: Gårdbruker og veiarbeider i det offentlige og private
     Ft1910: Skiferstenarbeider
  

Les mer


     Familien Johan Petter Pedersen, 1864
Personer -2000 Johan Petter Pedersen 1864
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Johan P. Pedersen, 1864
Kristine Johannesdatter, 1866
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer