08.04.2011

Født:

20.02.1818, Storvika i Alta

Død:Far:

Anders Hansen

Mor

: Berith Nilsdatter

Ekteskap

: 02.10.1836 med Ole Sjursen

Barn


     Berit Olsdatter (26.06.1838, Rafsbotn)
     Sjur Olsen (04.01.1841, Rafsbotn)
     Anders Olsen (01.09.1844, Rafsbotn)
     Hans Olsen (14.03.1846 - 20.12.1852, Rafsbotn)
     Anna Olsdatter (04.11.1848, Rafsbotn)
     Marith Olsdatter (17.05.1850, Rafsbotn)
     Martha Olsdatter (22.03.1852 - 21.01.1853, Rafsbotn)
     Lussi Olsdatter (23.10.1855, Rafsbotn)
     Gunnil Olsdatter (14.09.1861 - 08.07.1884, Rafsnes)

    

Navn


     Ft1865: Karen Andersdatter

Bosted


     K1817: Storvika
     K1835: Høyvika
     Ft1865: Rafsbotten


Les mer
     Familien Ole Sjursen, 1811
Personer -1900 Karen Andersdatter, 1818
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Ole Sjursen, 1811
Karen Andersdatter, 1818
Sjur Olsen, 1841
Margrethe Andersdatter, 1846
Margrethe Olsdatter, 1845
Anders Olsen, 1844
Elen Johnsdatter, 1854
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer