30.03.2012

Johnsen, K. (1994). Ventetid i Russeluftfjellet. I: Altaboka 1994. Alta historielag.
Uglebakken, I. (1998). Gjenreisninga i Rafsbotn. I: Altaboka 1998. Alta historielag.

Mathisen, E. H. (2002). Trekk fra Rafsbotns historie. I:
Altaboka 2002. Alta historielag.
Nielsen, J. P. (1990).
Altas historie 1. Alta kommune.
Nielsen, J. P. (1995). Altas historie 2. Alta kommune.
Eikeseth, K. R. (1998). Altas historie 3. Alta kommune.
Lund, S. (2005). Ruth, Eva og Irja Marie Josefsen: Tre generasjonar som elev i Alta / fortalt til Svein Lund. I: Sámi skuvlahistorjá. Karasjok: Davvi girji.
Suhr, G. (2006).
Anette og Nils Mathisen. Deres forfedre og etterkommere. Hønefoss.
Hapalathi, L. J. m.fl. (1995). Tverrelvdalens slektshistorie (2. utg.). Alta
Eilertsen, S. J. (2001). De første jordeiere i Alta. Bind 1og 2.  Alta


Bilder
Arkiv
Temaer
Forkortelser
Litteratur
Lenker
Kontakt oss
Hjem
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfledt, 1841)
Litteratur
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer