av Frank Olsen
12.11.2012 

Jens Nielsen ble født i Rafsbotn i 1813. I 1834 giftet han seg med Maria Pedersdatter, og de fikk 12 barn. Familien bodde i Gammelheim og var en av de «rikeste» i Rafsbotn på 1800-tallet.
I 1868 ble det holdt branntakst og verdien av bygningene ble satt til 1110 spesidaler.

Hovedbygning og stabbur
Hodebygningen var et toetasjes tømmerhus med skifertak. Huset var ca. 21 x 11 alen, og det bestod av 3 værelser og kjøkken i første og 2 rom i andre etasje.  Bygningen hadde også en kjeller med tre rom.
Stabburet var 15 x 5 alen. Det var laget av tømmer og hadde torvtak.

Jordbruk
Jens Nielsen var fisker og gårdbruker.  På gårdsbruket hadde familien forholdsvis mange dyr. Folketellingen i 1865 forteller at de hadde 1 hest, 6 kyr og 25 sauer. I 1875 var besetningen på 2 hester, 6 kyr og 30 sauer.
I forbindelse med jordbruket hadde bruket flere bygninger. Det var en fjøsbygning, 2 bygninger ble brukt til stall og det var et trøskehus. Fjøsbygningen var 17 x 10 alen og hadde to etasjer. Første etasje var bygd av tømmer, mens resten var laget av bindingsverk. Bygningen hadde 8 store og 23 små båser.

Skole
På eiendommen lå det også en skole. Bygningen var 12 alen lang og 9 alen bred. Skolehuset var bygd av tømmer og hadde torvtak. I 1865 var Clemet Amundsen lærer. Han bodde hos Jens Nielsen.
I branntaksten av 1874 står det at skolehuset var revet.

Verdien av bygningene ble også taksert i 1874. Den ble da satt til 1120 spesidaler.


Kilder
Branntakstprotokoll no 1 for Alta, del II. Transkribert av Sverre Eilertsen.
1865-tellinga for 2012 Altens. Digitalarkivet.
1875-tellinga for 2012 Alta. Digitalarkivet.


Les mer


Familien Jens Nielsen, 1813
Jens Nielsen, 1813
Maria Pedersdatter, 1815
    
Personer -1900 «Rikdom» i Gammelheim
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Jens Nielsen, 1813
Maria Pedersdatter, 1815
«Rikdom» i Gammelheim
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer