21.07.2013 

Født
:  10.11.1848, Gammelheim i Alta
Død: 29.05.1930, Gammelheim

Far:  John Nilsen
Mor: Marthe Nilsdatter

Ekteskap: 16.12.1872 med Abraham Mathisen Vuopio

Barn
     Amanda Josefine Abrahamsdatter (08.01.1874, Gammelheim)
     Johan Adolf Abrahamsen (04.09.1879, Gammelheim)


Navn
     K1848: Maria
     Ft1865, Ft1900, Ft1910: Marie Johnsdatter
     Ft1875: Maria Johnsdatter
     K1930: Marie Abrahamsen
    
Bosted
     Ft1865: Gammelheim i Alta
     K1875: Gammelheim 37,53 i Alta
     Ft1900, Ft1910: Sommersæteren 37,18 i Alta

Arbeid
     Ft1900: arbeider i huset og fjøsen
     Ft1910: Gårdbrukerkone med selveiendom


Jordbruk

Les mer


     Familien Abraham Vuopio, 1838
Personer -1900 Marie Johnsdatter, 1848
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Abraham M. Vuopio, 1838
Marie Johnsdatter, 1848
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer