08.03.2011
av Erling Mathisen

Som en kjenner til, eide idrettslaget og skytterlaget et ungdomshus før krigen. Huset var ca. 80 m2 stort. Huset ble brent av tyskerne i 1944.
Etter krigen sendte idrettslaget krav om krigsskadeerstatning på det brente bygget, mens skytterlaget unnlot å sende krav.

Storbrakka
Straks etter krigen ble det satt opp flere brakker i bygda. En av disse var den såkalte Storbrakka. Idrettslaget brukte en del av brakka til fester og andre tilstelninger. Senere fikk laget tildelt brakke, og den ble satt opp ved siden av idrettsplassen. Brakka ble brukt til laget bygde samfunnshuset.

Kvitbrakka
I 1954/55 ble det for alvor satt i gang arbeid med å skaffe laget eget hus. Laget fikk tilbud om kjøp av Kvitbrakka, som stod på Elvebakken. Prisen var kr. 7.000,- og beløpet fikk vi fra krigsskadetrygden (forskudd).
Nå våknet også skytterlaget og gjorde krav på sin del av erstatningen. De fikk godkjent sin halvpart av erstatningen, resten ble sperret. Idrettslaget tok kontakt med skytterlaget med spørsmål om å bygge opp huset sammen, men det førte ikke fram.

Samfunnshuset
l 1956 fikk vi STUI til å utarbeide tegninger til et samfunnshus. Størrelsen ble 150 m2, med kjelleretasje på 50 m2, hvor det var planlagt garderober, dusj og klosetter. Tegningene ble godkjent av laget, og arbeidet med oppføring av bygget ble satt i gang.
Den innkjøpte delen av Kvitbrakka var en god handel for laget. Vi kjøpte kun innvendig panel til storsalen, resten kunne vi benytte i bygget. Av tippemidler fikk vi tildelt i alt kr 22.500,-. Dessuten fikk vi utbetalt resten av krigsskade-erstatningen på kr 8.000,-.
Dugnadsarbeidet med bygget var fremragende.
Det ble opplyst oss at skytterlaget også hadde oppført sitt eget bygg. Som de fleste kjenner til, har ikke skytterlaget oppført noe bygg i det hele tatt.
Samfunnshuset sto ferdig i desember 1958, og det ble lagt inn vann i 1962. Huset ble brukt av hele bygda til forskjellige formål, helt til det brant ned 1. mai 1979.

Det nåværende hus ble ferdig 30. april 1983 (innvielsesfest).
Rafsbotn I.L. Arbeidet med å skaffe eget klubbhus
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Rafsbotn I.L.
Rilsangen
RIL 1931-40
RIL 1946-65
RIL 1966-85
RIL 1986-2005
RIL 2006-
Personer
Annen idrett
Idretten i Alta etter krigen
Anleggene 1946 - 1965
Arbeidet med klubbhus
Finansiering 1946-65
Formenn 1931-66
Idrettskretsen 1946 - 1965
Dommere 1946-65
Kretsmestere ski 1946-65
NM og Holmenkollen -1965
Hovedrennet NN 1946-65
Hovedrennet for NN i 1948
Andre resultater 1946-65
KM for gutter 1946-65
Resultater for gutter -1965
Langrenn for jenter -1965
Langrennsløpere 1946-65
Skiutvalget 1946-65
Alpine grener 1946-65
Fotballresultater 1946-65
Flere fotballresultater -65
Fotballutvalgets ledere -65
NNM-cupen i fotball -1969
Fotballaget i 1951 - 1952
Friidrett 1946-65
Håndball 1946-65
Hørt på idrettsstevner
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer