av Tom E. Mathisen
07.10.2011 

Allmøte på Rafsbotn skole
11. januar 1957 ble det avholdt et allmøte på Rafsbotn skole angående dannelse av et vannverk i Rafsbotn. Møtet var innkalt av komiteen som var valgt av Rafsbotn bonde og småbrukerlag.
25 fra bygda og kommuneingeniør Romsdal, som hadde utarbeidet planen for vannverket, deltok på møtet.
Kostnaden for å bygge vannverket var beregnet til 415000,- (senere ble kostnaden 530000,-). Komiteen, Håkon Jonas, Petter Nilsen og Erling Mathisen, fikk i oppdrag å jobbe videre med saken.

Rafsbotn vannverk A/L formelt stiftet
1. april 1958 ble Rafsbotn vannverk A/L formelt stiftet på et allmøte på Rafsbotn skole.
Styret som ble valgt var Håkon Jonas, Erling Mathisen, Gustav Anton Øines, Kristian Hammari og Petter Nilsen. Vara: Thorleif Hammari, Edvard Jonas og Petter Jonas.
Revisjonsutvalg: Hans Liland, Henry Rishaug og Otto Jonas. Vara: Thorvald Andersen og Johan P. Hammari.
Senere på møtet ble Erling Mathisen valgt som formann og var det helt til vannverket ble overdratt til kommunen. Kristian Hammari satt også i styret til nedleggelsen.
Tilknytningsavgiften ble satt til 700,- ( senere ble den fastsatt til 750,-) og vannavgiften til Alta kommunes tariffer.
Det arbeidet som kunne gjøres av laget ble betalt med kroner 5,- i timen. Steinar Jonas jobbet blant annet med støyping av muren på vannkummen.

Vannverket overdratt til Alta kommune
På et ekstraordinært årsmøte 12. november 1981 ble vannverket overdratt til kommunen med 24 mot 8 stemmer. Pengene vannverket hadde ble fordelt på Rafsbotn idrettslag, Rafsbotn sanitetsforening, bedehuset og Rafsbotn skole og ungdomskorps.
Det må nevnes at avviklingsstyret hadde 4 møter etter oppløsninga, og Alta kommune tok formelt over vannverket 1. januar 1984.
Lag, foreninger Rafsbotn vannverk A/L
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Skytterlaget
Rafsbotn skytterlag i 1955
Joakim Andersen
Alfred Aslaksen
Israel Aslaksen
Rolf Aslaksen
Nils H. Hansen
Standplassen på Ulvemoen
Rafsbotn vannverk A/L
Vannverket - bilder 1
Vannverket - bilder 2
Dalen vannverk A/L
Rafsbotn skolekorps
Skolefrokost
Den gamle vannkummen, 2011.  Foto: Tom E. Mathisen

Les mer


Rafsbotn vannverk - bilder 1
Rafsbotn vannverk - bilder 2
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer