05.09.2012 

Født mistenksom og trengt inn i trange kår etter et nyseanfall, like før fjøstid, er signalementet på vår tingrepresentant i det sosialistisk-liberale, center-konservative parti.

Kom tidlig til ordet


Allerede i sin grønne barndom studerte han «Søren Jåbecks» taler. Tidlig kom han også til ordet, da han uforferdet kastet seg inn i en langvarig grensetvist med naboen, om snarvei over jordet, som var omgitt av piggtråd-sperring m.m.

Innvalgt på tinget


Han nektet å bøye seg for «Høyesterettsavgjørelsen», ble senere tatt i revesaks av «Sedvaneretten».
Ble foran valgkampen kumulert på en «smørbrødliste». Og fikk så senere under stemmeskiftet, så mange stemmer at han ble innvalgt på tinget.
Under trontaledebatten brukte han stormtruser og et avklipt slips på gruppemøter og i jordbruksdebatter.

Avholdsmann under valgkampen


Representanten var også en ivrig kirkegjenger og avholdsmann under valgkampen. Senere, etter oppfordring fra «Ungkarsklubben», ble han 2 ganger for dagen innsprøytet med «narkotika», for ikke å bli ført bak lyset av det svake kjønn.

Men langvarig ble ikke hans karriere på høysetet. Som motstander av tran og kondensert melk, måtte han imidlertid forlate plassen til fordel for «Vannverk» og «Småbakker».

Hilsen hans Partisaner!
Rilgutten 2 Hvem er hvem?
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Rock kontra springar
Oterjakt
Hvem er hvem?
Rilgutten 2.
Eier: Rafsbotn I.L.
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer