av Frank Olsen
17.04.2013
 
Personer -2000 Sindig leder i Alta
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Johan Henriksen, 1898
Ida G. Nilsen, 1901
Ruth Rye Josefsen, 1923
Sindig leder i Alta
«(Georg Parmann) Mot sin egen vilje, men med viljen til å gjøre den innsats som vil bli krevet, ble den 56 år gamle Ruth Rye Josefsen fra Rafsbotn i Alta i mai i år valgt til formann i Folkeaksjonen mot utbygging av Alta/Kautokeino-vassdraget.»

En dramatisk sommer
«Alta står foran en dramatisk sommer. Det kan komme fra åtte til ti tusen personer fra inn og utland for å demonstrere mot kraftutbyggingen. Adskillige vil også bli i den planlagte protestleiren i kortere eller lengre tid. Denne leiren åpnes kommende helg. Men Statskraftverkene har ikke opplyst når anleggsarbeidet vil begynne i høst.»

Alta-laksen
«Ruth Rye Josefsen er ekte Alta-væring. Rolig og gemyttlig ønsker hun oss velkommen til Rafsbotn. Her er vakker utsikt over fjorden, men er for langt unna utløpsoset i Elvebakken til at suset fra Alta-elven kan høres. Det meste av Alta-laksen tas her ute i fjorden og er en viktig del av næringsgrunnlaget for folk. Laksen er imidlertid bare en én av grunnene til at Ruth Rye Josefsen har engasjert seg i kampen mot utbyggingen av vassdraget.»

Jordbruk og bomiljø
«- Selv har jeg liten tid til å drive friluftsliv eller rekreere ved vassdraget. Men jeg ser ingen grunn til Alta-vassdraget som er nerven i det viktigste rekreasjonsområde i hele Finnmark, skal bli ødelagt uten at det på noen måte er ført bevis for at det er nødvendig.
- Det er altså de unges og de kommende generasjoners sak som står i forgrunnen?
- På mange måter er det slik. Jeg har fire ungdommer selv i huset som spør hvorfor vår generasjon skal ødelegge all uberørt natur, utarme våre resterende natur- og rekreasjonsområder under henvisning til nødvendig økonomiskvekst. Alta- dalføret er en del av den økologiske sammenheng, og vi frykter at utbyggingen vil gi skader både på jordbruket og bomiljø i Alta-dalføret og i områdene rundt elvens utløp.»

Uroelementer vil ikke bli tålt
«- Er det ikke et alvorlig skritt å stille seg i spissen for «sivil ulydighet» og andre former for ikke-voldsaksjoner for å få omgjort et lovlig stortingsvedtak?
- Dette er et tankekors. Jeg ba da også om å få slippe å bli valgt. Men som valgt leder er jeg beredt til å ta det ansvar det pålegger meg. Demonstrasjonsleiren vil få ordnede forhold og ordensreglene skal håndheves strengt. Uroelementer og forsøk på «militant» opptreden vil ikke bli tålt. Det hele skal avvikles i så nært samarbeide med politiet som mulig.»

«- Jeg har en dårlig egenskap, sier Ruth Rye Josefsen. - Jeg kan ikke tenke på meg selv. Det er de andres beste og hva som er godt for samfunnet som helhet som opptar meg.»

Kilde: Aftenposten, 05.07.1979.


Les mer
Familien Johan Martin Henriksen, 1898
Ruth Rye Josefsen, 1923
Uhørte stemmer  
Tre generasjonar som elev i Alta 
Ruth Rye Josefsen. Foto: Svein E. Furulund. Aftenposten, 05.07.1979.
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer