av Tom E. Mathisen
07.02.2011 

I 1896 ble veien Rafsbotn-Nordelv påbegynt. Den sto ferdig i 1908. Når veien eksakt nådde Rafsbotn, er litt usikkert. Brua over Transfarelva ble ferdig i 1899 og over Tverrelva i 1902, så da kom man i hvertfall «tørrskodd» til Elvebakken.

Veien til Rafsbotn ble etter hvert utbedret, og fra 1923 til 1925 ble det gjort omfattende utbedringer i Rafsnes. I 1932-1934 ble broa i Saga utbedret, og i 1934-1935 ble Transfarelv bro utbedret. Helårsvei ble det først i 1936.

Nordelv-Russeluft ble påbegynt i 1923 og var ferdig i 1926. Da ble poståpneriet nedlagt, og Ada Bellika ble lokalpostbud i Rafsbotn.

Etter 1930 ble det bestemt at Riksveg 50 (nåværende E-6) skulle bygges ferdig igjennom hele fylket. I 1934 ble veien til Skaidi påbegynt og ved krigsutbruddet gjensto omtrent 20 prosent av veien. Siste del av veien, 3,1 kilometer, ble ferdig i 1940-1941, og 30-6-1941 var den offisielt ferdig.
Før 1965 var veien i Norge, nord for Oslo, skiltet Riksveg 50. 1.7.1969 ble E-6 forlenget til Nordkjosbotn og i 1983 til Kirkenes.

(
Kilde: Statens Vegvesen)
Samferdsel Vegnettet i Rafsbotn
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Vegnettet i Rafsbotn
Vegene
Rideveien til Rafsbotn
Veger og stier før 1930
Altaruta 1919-20
«Å fare over»
Vegen til Rafsbotn
Riksvei 50 i 1963
Reinplage
Vegnettet i Rafsbotn, 1976.
Foto: Frank Olsen.
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer