Befolkningen i Rafsbotn 1600 - 1800


Denne oversikten viser befolkningsutviklingen i
Rafsbotn fra 1600 til 1800.
Les mer

Folketellinger


Folketelling 1801 Rafsbotn
Folketelling 1865 Rafsbotn
Folketelling 1865 Russeluft
Folketelling 1875 Rafsbotn
Folketelling 1875 Russeluft
Folketelling 1900 Rafsbotn
Folketelling 1900 Russeluft
Folketelling 1910 Rafsbotn
Folketelling 1910 Russeluft


Befolkning


Utvandring til Amerika av Frank Olsen
Familier i Rafsbotn i 1762
Befolkningen i Rafsbotn 1600 - 1800 av Frank Olsen

Familier - 2000
Folketellinger
Kart og stedsnavn
Natur og dyreliv
Samferdsel
Handel
Post og poståpneri
Skolen i bygda
Jordbruk
Fiske og fangst
Arbeidsliv
Det religiøse liv
Dagliglivet i bygda
Bygninger
Lag og foreninger
Idrett
Musikk og kultur
Den annen verdenskrig
Rilgutten
Rilgutten 2
Leifs dagbok
Befolkning
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Folketellinger
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer