av Tom E. Mathisen
22.03.20121

Da Rafsbotn vannverk A/L ble stiftet i 1958,
var det usikkert om hele bygda kunne få
tilfredsstillende vanntrykk. Oladalen, på
østsida av E-6, lå slik til, og med frykt for
dette dannet de berørte parter sitt eget
vannverk.

Dalens vannverk A/L


I 1959 gikk Håkon Josefsen, Thorleif
Hammari, Harald Uglebakken, Otto Jonas,
Edvard Jonas, Olaf Hammari, Arnulf Nilsen
og Hilmar Andersen sammen og dannet
Dalens Vannverk A/L. Formann ble Håkon
Josefsen. Hver andelshaver måtte så kjøpe
7 andeler á kr.150,-, og vannavgiften ble etter
hvert satt til kr. 50,- i året.

De første i bygda


Den 10. august samme år startet arbeidet
med vannverket, og i løpet av høsten hadde
alle andelshaverne fått innlagt vann, som de første i bygda.

Dalens vannverk er fortsatt i drift og er nå registrert som Dalen Vannverk A/S.
Lag, foreninger Dalens vannverk A/L
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Skytterlaget
Rafsbotn skytterlag i 1955
Joakim Andersen
Alfred Aslaksen
Israel Aslaksen
Rolf Aslaksen
Nils H. Hansen
Standplassen på Ulvemoen
Rafsbotn vannverk A/L
Vannverket - bilder 1
Vannverket - bilder 2
Dalen vannverk A/L
Rafsbotn skolekorps
Skolefrokost
Møteprotokoll for Dalens vannverk A/S
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer