av Tom E. Mathisen
14.04.2012

Når Rafsbotn skytterlag ble stiftet er usikkert, men det var i hvert fall så tidlig som i 1911. Etter krigen var det imidlertid stor aktivitet i laget.

Mange medlemmer
I 1955 omtales laget slik i «Norske skyttere i ord og bilder»:
«Gjennom en tid har Rafsbotn Skytterlag vært aktivt, og det har i alt ca. 45 medlemmer. Av disse er 8 i kl. 2. 1 av medlemmene har dugleiksmerket. Det er også en sølvmesterskapsmedalje innen laget fra terrengskytingen i samlaget (Vest-Finnmark skyttersamlag).»

Ny bane på Ulvemoen
«Ny bane er under arbeid på Ulvemoen, 1 km øst for Rafsbotn, den er pent beliggende i skogsterreng med et fjell i bakgrunnen. Det er grei atkomst dit, da det er bilvei helt fram til banen. Fremtidsplanene er å få banen med skytterhus ferdig så fort det lar seg gjøre, og alle krefter settes inn på dette.
Laget bruker å arrangere en åpen feltskyting hvert år, men ennå er det ikke satt opp noen pokal innen laget.»

Styret i 1955
Styret i 1955 bestod av: formann Trygve Wilfred Nilima, viseformann Markus Strand og kasserer/sekretær Rolf Aslaksen.

Kilde: Norske skyttere i ord og bilder. (1955).
Lag, foreninger Rafsbotn skytterlag i 1955
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Skytterlaget
Rafsbotn skytterlag i 1955
Joakim Andersen
Alfred Aslaksen
Israel Aslaksen
Rolf Aslaksen
Nils H. Hansen
Standplassen på Ulvemoen
Rafsbotn vannverk A/L
Vannverket - bilder 1
Vannverket - bilder 2
Dalen vannverk A/L
Rafsbotn skolekorps
Skolefrokost
Krag-Jørgensen M/1894. Foto: Tom E. Mathisen.

Les mer

Skytterlaget
Standplassen på Ulvemoen
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer