11.02.2011
I denne oversikten er gårdene oppført med navn, gårdsnummer, bruksnummer og antall hjemmehørende personer.
Ved å klikke på gårdsnavnet, kommer en direkte til Digitalarkivet.
Familier - 2000
Folketellinger
Kart og stedsnavn
Natur og dyreliv
Samferdsel
Handel
Post og poståpneri
Skolen i bygda
Jordbruk
Fiske og fangst
Arbeidsliv
Det religiøse liv
Dagliglivet i bygda
Bygninger
Lag og foreninger
Idrett
Musikk og kultur
Den annen verdenskrig
Rilgutten
Rilgutten 2
Leifs dagbok
Befolkning
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Folketelling 1910 - Russeluft
Folket 1900 Rafsbotn
Folket 1900 Russeluft
Folket 1910 Rafsbotn
Folket 1910 Russeluft
Gårdsnavnet Gnr Bnr Personer Husfar
Mossenæsset 37  16b 6 Frans Abrahamsen
Jens Jensen
Mossenæsset vestre 37  16a 3 Jens Jensen
Sommersæteren 37 18 3 Johan A. Abrahamsen
Nyhaug 37 50 7 John Hanssen
Lille gjærdet 37 58 3 Jens T. Johansen
Gammelheim mellem 37 19a 2 Morten Nilsen
Gammelheim vestre 37 20 4 Johannes Jensen
Gammelheim vestre 37 21 3 Jens Nilsen
Myrbakken store 37 24a 5 Thomas Hanssen
Uten navn     2 Jens Nilsen
Turelven 37 27a 4 Gustav Adamsen
Turelven 37 27b 3 Jeremias Adamsen
Turelven 37 28 10 Isak Hansen
Einarskog 37 31 3 Kristian Kristiansen
Einarskog 37 29a 4 Hans Johannes Nilsen
Einarskog 37 30 8 Peder Iversen
Johannes Andersen
Sommerbakken     7 Nils Jensen
Høgstebakken 37 32 1 Peder Kristiansen
Elvehaugen 37 33 10 Hans Nilsen
Thomasnæs 37  38 3 Jafet Valman Hanssen
Thomasnesset 37 38 7 Richard A. Hanssen
Rafshodet 37  44 6 Edevin Johnsen
Anna K. Mathisdatter
Gaskilok 37  36 1 Kirsten Jensdatter
Indre Russeluft 37  49 3 Simen Hanssen
Russeluft Holmesund 37 46 6 Nils Anton Nilsen
Russeluft 37 46b 6 Thomas Nilsen
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer