av Leif R. Aslaksen
16.12.2012

Håkon og Marie Jonas bodde på eiendommen Broelven i Rafsbotn.

12 barn
De giftet seg i siste halvdelen av 1930-årene og fikk 10 barn, hvorav 4 gutter og 6 jenter. I tillegg hadde Marie døtrene Mally og Johanna fra før. De ble gift til Sverige.
Marie var fra Fagervik ved Hammerfest.

Før krigen
Håkon drev med skiferarbeid, vegarbeid og hustømring. Han hadde hest og kuer før krigen og hadde bygd husbankbolig og fjøs med låve. Han kjøpte myra som Jermias Adamsen hadde eid, og som avdøde Olaf Bellika tidligere hadde kjøpt og begynt nydyrkning av. Håkon dyrket hele myra, før og resten etter krigen.
Jeg husker enda den store høyskjåen som stod der i Jermias sin tid. Som barn hoppet vi fra skjårøstet om vintrene mang en gang. Det var høyt, omkring 6 meter, men skavlen tok av.

Etter krigen
Håkon og Marie gjenreiste bruket etter tvangsevakueringen. De hadde kuer, noen år, og dyrket poteter til eget bruk.
Håkon drev med husbygging og som kontrollør for husbanken.
Han hadde motorsykkel og senere personbil.
Håkon var læstadianer og var en tid medlem av kommunestyret. Han representerte Arbeiderpartiet.
Familien snakket norsk til daglig.


Les mer
Hjalmar Jonas og Gjertrud Aslaksen  
Familien
Peter Hjalmar Jonas,1886
Familien Håkon Jonas, 1912

Personer -2000 Håkon og Marie Jonas
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Hakon og Marie Jonas
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer