11.01.2011 

Født
: 02.01.1919, Rafsbotn i Alta
Død: 14.08.1984, Rafsbotn

Far: Johan Alfred Aslaksen 1892
Mor: Ida J. Mella 1889

Ekteskap: ugift

Barn
     Ingen barn


Navn
     Leif Roald Aslaksen
    
Bosted
     Rafsbotn 1919-39
     Svanvik i Sørvaranger 1339 (høsten)
     Rafsbotn
     Veidnesklubben 1941-44
     Tromsø 1944 (høsten)
     Stavern 1945 (tvangsevakuering)
     Rafsbotn og Veidnesklubben 1945-46
     Sigerfjord 1947-48
     Kautokeino 1951-82
     Rafsbotn 1982-84

Utdanning
     Folkeskolen i Rafsbotn 1927-33
     Fylkesskolen i Alta 1937-39
     Handelsskolen i Sigerfjord 1947-48
    
Arbeid
     LA: jakt, fiske,
     Handelsbetjent - Veidnesklubben
     Bestyrer Kautokeino Samvirkelag
  
Annet
     1982: Medaljen for lang og tro tjeneste (31 år ved Kautokeino Samvirkelag)
     1983: Hederspris for god og trofast kooperativ-innsats
     Testamentarisk gave til Alta menighet - formålet var at Rafsbotn kapell skulle
      bli bygd
    
     Leif Aslaksens dagbok
     Leif Aslaksen og Kautokeino samvirkelag
     Familien Johan Alfred Aslaksen, 1892
Personer -2000 Leif Roald Aslaksen 1919
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Johan Alfred Aslaksen, 1892
Ida J. A. Mella, 1889
Alfred og Ida Aslaksen
Leif R. Aslaksen, 1919
F_Ågot_Aslaksen_1920
F_Kari_Aslaksen_1926
F_Mary_Aslaksen_1929
F_Lilly_Aslaksen_1932
Leif R. Aslaksen
Eier: Frank Olsen
Leif R. Aslaksen. Eier: Frank Olsen.
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer