av Frank Olsen
09.10.2011 

Befolkning Befolkningen i Rafsbotn 1600 - 1800
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Familier 1700-1800
Mattis Ibsens kart 1723
Første jordeiere i Rafsbotn
Befolkningen 1600-1800
Finnmarks første vannsag
1801: 10 samiske, 1 kvænsk og 3 norske husstander. Kilde: Folketelling 1801.


1601:

Ingen bosetning i Rafsbotn. Kilde: Mandtal over sjøfinnene i 1601.

1694:

Ingen bosetning i Rafsbotn. Kilde: Niels Knag: Matricul oc Beschrifuelse ofuer Findmarchen for Anno 1694.

1744:

1 samisk husstand


1762:

5 samiske husstander


1801:

10 samiske, 1 kvænsk og 3 norske husstander


1744: 1 samisk husstand. Kilde: Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller.
1762: 5 samiske husstander. Kilde: Skattemanntallet fra 1762-63.
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer