av Frank Olsen
18.04.2012 
Jordbruk De første jordeiere i Rafsbotn
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Kongeskjøte - Ole Andersen
Kongeskjøte - N. Mortensen
Kongeskjøte - M. Nielsen
Kongeskjøte - Anders Olsen
Kongeskjøte - Peder Andersen
Kongeskjøte - Iver Nielsen
Kongeskjøte - Morten Povelsen
Kongeskjøte - Peder Nielsen
Kongeskjøte - Aaneth Andersen
Kongeskjøte - Anders Nielsen
  Skyld Navn Matrikkel
(1963)
Eier
(1963)
1. Ole Andersen
2. Niels Mortensen
3. Morten Nielsen
4. Anders Olsen
5. Peder Andersen
6. Iver Nielsen
7. Morten Povlsen
8. Peder Nielsen
9. Aanet Andersen
10. Anders Nielsen
11. Jacob Mortensen 
1 ku 4 sauer
1 ku
3 kyr
1 ku 4 sauer
1 ku 4 sauer
3 kyr
4 sauer
4 sauer
1 ku 4 sauer
3 kyr
4 sauer
Rafsnes
Bunæs
Sørelven
Waaskog
Furemoen
Tureelven
Stensnes
Midtland
Høgstebakken
Russeluft
Høyvik
39-25/27
39-28
40-3/6
40-32
40-35
40-19
43-12
43-17
43-6
43-18
85
Leif Wasskog m/fl
Rolf Aslaksen
Gudrun Mella m/fl
Ragnar Wasskog
Karl Pedersen
Rolf Pedersen m/fl
Jens Jonsen
Odd Oppheim
Lilly Anfinsen
Arthur Nilsen m/fl
Første jordeier i Rafsbotn,1977. Landmålerprotokoll 1776-1845.

Kilder:


        
Landmålerprotokoll 1776-1845, Finnmark
        
Eilertsen, S. J. (2001). De første jordeiere i Finnmark. Bind 1 og 2.  Alta.
I kgl. res. av 27.5.1775 ble det bestemt at folk i Finnmark skulle anvises jordeiendom i forhold til husdyrholdet. 

Staten eide all jord i Finnmark


Tidligere eide staten all eiendom i Finnmark. Etter resolusjonen i 1775 begynte utmålingen av jord. Boplassene ble anvist vederlagsfritt, og det skulle ikke betales avgift de første årene. Jorden måtte tas i bruk i løpet av 3 år, ellers falt den tilbake til staten.
Jordas skyld ble uttrykt i kyr, og 1 ku var lik 8 sauer. Avgiften til staten ble regnet ut fra skyld.

Jordtilvisningen startet i Rafsbotn i 1777


I Alta startet jordtilvisningen i Rafsbotn, og 11 menn i området fikk anvist jordeiendom i 1777.
Familier 1700-1800
Mattis Ibsens kart 1723
Første jordeiere i Rafsbotn
Befolkningen 1600-1800
Finnmarks første vannsag

Flere artikler

RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer