av Frank Olsen
29.04.2013

Alfred og Ida Aslaksen eide et lite småbruk i Rafsbotn. I 1955 hadde de noen sauer og ei ku.

Fjøsregnskap


I 1955 - 1956 førte de fjøsregnskap. Regnskapet for kua viste en oversikt over fôr, melkemengde og fettprosent. Målingene ble gjort én dag i måneden, og ved hjelp av disse målingene regnet de ut fôrforbruket og melkemengden i perioden (30 dager).

Perla leverte 6 kg melk


10.12.1955 leverte kua, Perla, 3 kg melk om morgenen og 3 kg om kvelden. Fettprosenten i melka var 4,2, og hun fikk 8 kg høy og 1,6 kg kraftfôr denne dagen.
Dette ga 180 kg melk og 7,56 kg melkefett i perioden.
Jordbruk Fjøsregnskap i 1955
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Slåttearbeid
Potetdyrking
Gjerder
Fjøsregnskap i 1955
Fjøsregnskap, 1955. Eier: Frank Olsen.

Les mer


Familien Afred Aslaksen, 1892
Alfred og Ida Aslaksen

Jordbruket i Rafsbotn
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer