av Tom E. Mathisen
05.06.2012 

Israel Nilsen Mella


Handelsmann og gårdbruker
Israel Nilsen
Mella
fikk den 21.12.1900 åpnet brevhus i Rafsbotn (offisielt 01.01.1901). Poststedet fikk navnet Rafsbotten og fikk tilsendt et firerings kassasjonsstempel, nummer 423.
01.07.1903 ble navnet endret til Rafsbotn og fikk samtidig status som poståpneri. Poståpneren var ulønnet ut 1904, og fra da ble lønna kr. 50,00 i året. I 1917 var lønna kommet opp i kr. 200,00, med et midlertidig dyrtidstillegg på 50 prosent av lønna. Postgangen gikk over Russeluft og videre med lokalbåten, en såkalt bipostrute under Elvebakken.Posten Posten i Rafsbotn
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Frimerke stemplet i Rafsbotn, 1961.
Eier: Tom E. Mathisen.
Posten Rafsbotn, Russeluft
Posten i Rafsbotn
Posten i Russeluft

Ada Bellika


Poståpneriet ble nedlagt 01.01.1927 fordi veien til Russeluft da var ferdig og det var poståpneri i Russeluft. Da poståpneriet ble nedlagt, overtok Ada Bellika som lokalpostbud, og hun hentet posten i Russeluft helt fram til 1936 Da var veien til Rafsbotn åpen hele året.

Gustav A. Øines


Det skulle en krig til før det igjen ble et nytt poståpneri. Den 01.09.1947 åpnet Gustav A. Øines et såkalt brevhus her i bygda. 02.02.1949 ble statusen endret til brevhus ll, og brevhus I 01.04.1950. Poståpneri ble det ikke før 01.10.1956. Lønna ble satt etter fast regulativ. Det skulle ikke gå mange år før det var slutt. 01.11.1963 ble poståpneriet nedlagt.

Poståpnere i Rafsbotn


Israel Nilsen Mella:   21.12.1900 - 31.03.1915
Ellen Hansen:          01.04.1915 - 01.01.1927
Gustav A. Øines:      01.09.1947 - 01.11.1963

Kilder


Poststeddatabasen
Posthistorie og poststempler fra Finnmark fylke av John Erik Tegler
Muntlige kilder

Les mer


Posten i Russeluft av Tom E. Mathisen
Post og poståpneri av Leif R. Aslaksen
Frimerke stemplet Rafsbotn
Frimerker stemplet i Rafsbotn 2
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer