av Tom E. Mathisen
13.01.2011 

Gårdbruker og dampskipsekspeditør
Thomas Hanssen fikk den 1.7.1910
poståpneri i Russeluft. Poststedet fikk
navnet Russeluft. Han fikk kr.50,00 i lønn
pr. år ved opprettelsen. I 1914 var lønna
steget til kr.100,- pr. år og 1.7.1917 fikk han
50 prosent dyrtidstillegg.
Ved opprettelsen var det kun sommeråpent.
Først 1.1.1914 ble det helårlig virksomhet.
Postekspedisjonen ble grunnet krigen evakuert
i 1944. Det ble åpnet igjen 1.6.1946, til det ble
endelig nedlagt 1.11.1963.

Poståpnere i Russeluft
Thomas Hanssen             1.7.1910 - 14.9.1927
Fredrik Marentius Jensen  15.9.1927 - 1944
Hans O. Hansen              1.6.1946 - 1.11.1963
    

Posten i Rafsbotn av Tom E. Mathisen
Posten og poståpneri av Leif R. Aslaksen
Posten Posten i Russeluft
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Frimerke stemplet i Russeluft, 1962
Eier: Tom E. Mathisen
Posten Rafsbotn Russeluft
Posten i Rafsbotn
Posten i Russeluft
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer