¹ 27.1.2011 
av Erling Mathisen

Vi må vel kunne si at AIF var en politisk bevegelse. Årsaken var nok de svært dårlige økonomiske forhold, spesielt blant arbeidsfolk. Dette resulterte i at idretten ble splittet.

Litt om AIFs historie
Arbeidernes Idrettsforbund ble stiftet i 1924, med 70 lag og 4800 medlemmer. I 1934 var det 390 lag og 36 000 medlemmer.
I perioden 1924 - 1934 var det stridigheter innad i bevegelsen. Spesielt av Kampforbundet for rød sportsenhet, som i store trekk var kommunister. I 1934 ble striden bilagt, og AIF kunne virke som en samlet enhet. I 1935 var medlemstallet 55 000, og i 1940 var medlemstallet 104 000 (Landsforbundets medlemstall var på samme tid 195 000).

Kjente ledere
Noen av de største, kjente ledere i tiden 1931 - 1940, var
Trygve Lie (1931 - 1935), Arthur Ruud (1935 - 1939) og
Rolf Hoffmo (1939 - 1940). Trygve Lie ble etter krigen valgt
til den første generalsekretær i FN. Han har også vært
statsråd en rekke år under og etter krigen.  Arthur Ruud
var i flere år Idrettsforbundets formann etter krigen. Rolf
Hoffmo
ble leder av Statens Ungdoms- og Idrettskontor
(STUI) og gjorde der et fantastisk arbeid på anleggssiden,
spesielt i Nord-Norge.

Bakgrunn for opprettelsen av AIF

En kan videre spørre seg hvorfor AIF ble stiftet. Det var ikke bare et resultat av de politiske forhold, men også de sosiale forhold i samfunnet. Det store klasseskillet var også en medvirkende årsak.
AIF innførte en rekke forbedringer innen idretten. Blant annet ble det satt i gang opplæring av ledere og instruktører i kretser og lag. Dessuten skulle idretten være en massebevegelse.

Spørsmål om sammenslutning av forbundene
I perioden 1936 - 1940 ble det holdt flere møter om sammenslutning, men først i 1939 vedtok AlF's ting sammenslutning med 121 mot 48. Fortsatt var det ulike meninger om saken. Den 7. februar 1940 overtok riksmeglingsmannen ledelsen av forhandlingene. 4. mars 1940 ble forslaget sendt til begge forbundene. 1. september 1940 godkjente Landsforbundet forslaget og noe senere AIF, etter en rekke møter mellom Olaf Helset (formannen i Landsforbundet) og Rolf Hoffmo.

AIFs virke avsluttes
Den 24. september 1940 kom tyskerne og stengte AIF's hovedkontor. De tok i tillegg hele kassabeholdningen. Hoffmo ble arrestert av tyskerne i 1940 og satt i fengsel helt til 1945.
AlFs virke var dermed slutt etter 16 aktive år.
Rafsbotn I.L. Arbeidernes idrettsforbund - AIF
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Trygve Lie
Rafsbotn I.L.
Rilsangen
RIL 1931-40
RIL 1946-65
RIL 1966-85
RIL 1986-2005
RIL 2005-
Personer
Annen idrett
Historie 1931-38
Ski og fotball 1931-38
Arbeidernes idrettsforbund
Rafsbotn AIL 1938-40
Ski 1938-40
Finansiering 1931-40
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer