24.09.2012 

Den siste noten som «Oladalen» har sendt «Canada» og «China», har nå øket spenningen mer enn noen gang før.

Umoralsk propaganda


Noten som inneholder en skarp protest mot de undergrunnsgravninger som «China» har satt i gang umiddelbart etter den siste sprengkulden. Dette mener «oladalingene» er en umoralsk propaganda, drevet mot den vannpolitikk «Oladalen» fører. I noten står det videre at dette kan være til skade for det fremtidige vennskapet mellom innehaverne av A/S «Oladalen» vannverk, også i tilfelle et katastrofalt tørkeår.

Det er registrert rystelser


«Oladalen» har opprettet en «registreringsstasjon» på «Isomella». En stasjon som skal varsle om eventuelle angrep mot den fryktede råstoffskilde tilhørende A/S «Oladalen» vannverk. Den har i den senere tid registrert små rystelser i jorden. Og dybden skal være målt til ca. 1,5 meter under jordoverflaten. Bevegelsene har også vist å gå frem med raske skritt, unntatt et lite opphold et sted mellom «Isomella» og «Bajandørnæ».

Massemøte på den «Røde plass»


Et massemøte ble holdt på den «Røde plass» i «Oladalen» siste søndag i mars, i anledning den selvbestemmelsesrett, fred og det vennskap som «oladalingene» har kjempet for og vunnet mot urostifterne i «Canada» og «China». Og i talen som ble holdt av «Vannverks»-ministeren, ble det sagt at regjeringen i «Oladalen» vil gjøre alt de kan for å sikre den selvbestemmelsesrett som de har kjempet for i månedene august og september, 1959.
Videre sa han bl.a. at «Oladalen» vil gå til en aksjon av alvorlig art, dersom ikke «Canada» og «China» godvillig bøyer seg for de krav folket i «Oladalen» har satt til grenseskillet på vestsiden av «Ivarilanto».

«Oladalingene» lar seg ikke skremme


Ja, ja, hva har man så lov å tro. Er nå denne underjordiske kanaliseringen nede i «China» igangsatt for å skremme «oladalingene», nå foran det avgjørende toppmøte som skal finne sted, bare om noen få dager. Eller er dette et bevis på at de også er herskere inne i jordkloden, likesom de hersker ute i verdensrommet, med sine «Sputnik»-lignende glassballonger.
Men etter de meldinger som en har fått, er «oladalingene», som så mange ganger før, ikke så lett å skremme. Og heller ikke denne gang vil de bøye seg for noen som helst trussel.
Det er kommet trusler fra «Canada» og «China» om å omlegge Riksveg 50 fra «Isomella» om «Ivarilanto» og føre opp en «forstøtningsmur» i en høyde av 15 meter, anlagt for senere påbyggelse hvis det skulle være nødvendig. Dette for å isolere «Oladalen» fra omverdenen.
Også denne meldingen tok imidlertid «oladalingene» ganske lett. For de mener å ha spillvann nok for å heve «Oladalen» opp i samme høyde vinterstid.

Grenseskillene


Ja, men hva med toppmøtet. Vil «Oladalen» fortsatt holde på sine krav. Eller vil de gi etter for «Canada» og «China».
Første post på dagsorden er «grenseskillene». «Oladalens» forslag ser heller ikke ut denne gang å ha særlige forandringer når det gjelder grensen mot «China». Også her er det ganske innlysende at «oladalingene» vil gå inn for at området der «Canadas» og «Chinas» planlagte «vannbasseng» er anlagt, skal forbli «Oladalens» eiendom. Går nå dette igjennom, kan vi i «Canada» og «China» fortsatt risikere å måtte ty til den oppsiktsvekkende oppfinnelse av våre tipp-tipp-oldeforeldre, som ennå i dag benyttes et steds i «China», nemlig «børetre» og pølsespann.

Fiskebestanden har øket sterkt


Ja, og nå lurer vel kanskje mange på hvilket mysterium det kan være, som ligger bak dette krav. Men ikke lenge etter at meldingen ble kjent, sendte nemlig det «Canadiske Etterretningsvesen» opp en undersøkelseskommisjon, for om mulig å oppklare mysteriet.
Kommisjonen som nå har avsluttet sine undersøkelser, har fremlagt sine rapporter. Og her heter det at fiskebestanden i vannet har øket sterkt i det siste. Prøver ble tatt for å bringe på det rene om fiskearten. Og kommisjonen har kommet til det resultat at fiskesorten antagelig er i familie med den såkalte «kromblomfisken». Og grunnen til denne enorme økningen, mener de, skyldes den veldige interessen av sportsfiskerne i «Oladalen» for å utbre denne fiskebestanden.

Post to på dagsorden


Post to på dagsordenen er det tekniske framskritt ute i verdensrommet og i den indre del av jordkloden.
«Oladalens» forslag her går rett og slett bare ut på at verdensrommet skal brukes til fredelige formål. Og den indre del av jordkloden skal utelukkende brukes til vannledninger.


Hilsen Utenrikskronikøren
Rilgutten 2 Kommende toppmøte!
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Rock kontra springar
Oterjakt
Hvem er hvem?
Kommende toppmøte!
Rilgutten 2.
Eier: Rafsbotn I.L.
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer