27.12.2012

Født
: 20.11.1841, Skibotn
Død: 28.07.1908, Rafsbotn

Far: Nils Nilsen Bellika
Mor: Valborg Mikkelsdatter

Ekteskap:
     1: 27.01.1867 med Maria Aronsdatter Budas
     2: 06.08.1901 med Amanda H. M. Andersdatter

Barn
     Nils Anton Bellika (21.09.1901, Rafsbotn)

Navn
     K1841: Niels Michael
     Ft1865: Nils-M. Pellika
     Ft1875: Niels Mikkel Nielsen Pellika

Bosted
     1841: Skibotn
     Ft1865, Ft1875: Nedre Bjerkelie i Rafsbotn
     Ft1900: Bjerkelie, 37-4, Rafsbotn

Arbeid
     Ft1865: Fisker
     Ft1875: Fisker og husmann med jord
     Ft1900: Fisker og gårdbruker

Jordbruk
     Ft1875: 2 kyr, 7 sauer, 3 tønner poteter

Les mer
     Familien Nils Mikkel Bellika, 1841
     Familien Gustav Bellika, 1834
Personer -1900 Nils Mikkel Nilsen Bellika, 1841
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Nils M. N. Bellika, 1841
Maria Butas, 1830
Amanda Andersdatter, 1879
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer