11.12.2010 

Født
: 1809, Muohoksen Finland (Ft1875)
Død: 08.01.1879

Foreldre:

Ekteskap: med Nils Nilsen Bellika

Barn
     Gustav Nilsen Bellika (1834)
     Nils Mikkel Nilsen Bellika (1841)

Navn
     Ft1865, K1879: Valborg Mikkelsdatter

Bosted
     1809: Finland
     1841: Lyngen i Troms
     Ft1865: Nedre Bjorkelie i Rafsbotn
     Ft1875: Leermyr i Rafsbotn

Arbeid
     Ft1875: Forsørges helt av husfaderen

Annet
     Ft1875: Døv, blind
     K1879: Kårenke

Les mer
     Familien Gustav Bellika, 1834
Personer -1900 Valborg Mikkelsdatter 1809
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Nils N. Bellika, 1790
Valborg Mikkelsdatter, 1809
Gustav Bellika, 1834
Ane Johnsdatter, 1837
Nils M. N. Bellika, 1841
Maria Butas, 1830
Johan P. Bellika, 1870
Anna Olsdatter, 1869
Helge Iversen Øines, 1867
Valborg Bellika 1864
Hjalmar Bellika
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer