19.03.2011 

Født
: 1790, Sverige (Ft1865)
Død: 25.10.1871, Rafsbotn

Foreldre:

Ekteskap: med Valborg Mikkelsdatter

Barn:
     Gustav Nilsen Bellika (1834)
     Nils Mikkel Nilsen Bellika (1841)
        
Navn:
     Ft1865: Nils Nilsen Pellika

Bosted:
     1790: Sverige/Finland
     1841: Lyngen i Rafsbotn
     Ft1865: Nedre Bjorkelie i Rafsbotn

Arbeid:
     Ft1865: Føderådsmann

Les mer


     Familien Gustav Bellika, 1834
Personer -1900 Nils Nilsen Bellika 1790
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Nils N. Bellika, 1790
Valborg Mikkelsdatter, 1809
Gustav Bellika, 1834
Ane Johnsdatter, 1837
Nils M. N. Bellika, 1841
Maria Butas, 1830
Johan P. Bellika, 1870
Anna Olsdatter, 1869
Helge Iversen Øines, 1867
Valborg Bellika 1864
Hjalmar Bellika
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer