¹ 15.2.2011 
av Erling Mathisen

Dansetilstelninger
I all vesentlig grad var det arrangementer av dansetilstelninger som skaffet inntekter til lagene. Da ungdomshuset brant ned i 1932, måtte idrettslaget leie danselokaler andre steder. I en ca. 2 års periode ble det leid lokaler i Tverrelvdalen og Bossekop. Leien i Tverrelvdalen var 15 kroner og i Bossekop 25 kroner.
Inngangspengene var 50 øre for damer og 1 krone for herrer. På festene måtte en også ha politi, som kostet 15 kroner. Musikken var for det meste trekkspill.

Andre inntekter
Av andre inntekter hadde en medlemskontingent til en pris av 1 krone per år i 1931, til 3-5 kroner i 1940. Billettprisene til fotballkampene var rundt 1 krone til 2 kroner. Videre ble det holdt noen basarer like før krigen.

Reiseutgifter
De aktive, som deltok i stevner utenbygds, fikk sine reiseutgifter dekket. Som regel hadde de fri innkvartering på stedet der stevnet gikk.

Ulovlige fester
Forøvrig var det vanskelig å få tillatelse fra politiet til dansetilstelninger, så det ble holdt en del ulovlige fester.
I 1939 holdt vi en ulovlig fest. Laget ble rapportert til politiet (av hvem?), og lagets formann fikk en bot på 20 kroner. Festkomiteens formann, Alfred Andersen, fikk en bot på 40 kroner. Ingen vedtok forelegget, og saken kom for retten. Under rettsforhandlingene spurte sorenskriveren hvorfor vi måtte arrangere så mange fester, og om det ikke var nok med ett skiarrangement i året. Retten opprettholdt foreleggene, men vi slapp saksomkostningene.


Rafsbotn I.L. Finansiering av idretten 1931-40
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Rafsbotn I.L.
Rilsangen
RIL 1931-40
RIL 1946-65
RIL 1966-85
RIL 1986-2005
RIL 2005-
Personer
Annen idrett
Historie 1931-38
Ski og fotball 1931-38
Arbeidernes idrettsforbund
Rafsbotn AIL 1938-40
Ski 1938-40
Finansiering 1931-40
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer