¹ 2.2.2011 
av Erling Mathisen

Rafsbotn IL gikk over til AIF i 1938. Laget ble straks opptatt i kretsen og forbundet. Medlemstallet var ca. 25.

Fotball
I kretsen var det 3 lag: AIL Fremad, Hammerfest AIL og Rafsbotn AIL.
I perioden 1938 - 1940 var Rafsbotn AIL nr 2 og nr 3 i kretsserien.

Ski
Det var dog spesielt på ski at laget kom til å hevde seg, både i kretsen og for øvrig i Nord-Norge. Av løpere kan nevnes Alfred Andersen, Henry Hammari, Arnulf Nilsen, Joakim Nilsen og Karl Uglebakken. I stafett var det i 1939 satt opp en sølvpokal av Finnmark Kooperative Distriktslag. Rafsbotn vant pokalen i 1939 og i 1940. Pokalen ble berget etter krigen og er i god behold.


Lagets ledelse gjennom perioden 1938 - 1940

1938   Formann:Erling Mathisen
          Nestformann:Alfred Andersen
          Kasserer:Sigvart Bellika
          Styremedlem:Henry Hammari, Leo Hammari

1939   Formann:Erling Mathisen
          Nestformann:Alfred Andersen
          Kasserer:Sigvart Bellika
          Styremedlem:Henry Hammari, Otto Jonas

1940   Formann:Erling Mathisen
          Nestformann:Alfred Andersen
          Kasserer.Otto Jonas
          Styremedlem:Joakim Nilsen, Henry Hammari

Generelle betraktninger
I ettertid kan det vel diskuteres om det var riktig å gå over til AIF. Personlig mener jeg at vi lærte mye nytt i denne perioden, blant annet ved kursvirksomhet hvor det ble utdannet ledere og instruktører. Videre ble det skapt et godt forhold innen lagene. Lagene drev ikke bare med idrett, men også annen ungdomsarbeid, som regelmessige medlemsmøter med underholdning av forskjellig slag (f.eks. revyer). Jeg tror dermed ikke bygdas ungdom tapte noe med å være tilsluttet AIF i denne perioden. AIF var for de fleste former for idrett. De innførte også kvinneidrett og idrett for barn.

Rafsbotn I.L. Rafsbotn AIL 1938-40
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Rafsbotn I.L.
Rilsangen
RIL 1931-40
RIL 1946-65
RIL 1966-85
RIL 1986-2005
RIL 2005-
Personer
Annen idrett
Historie 1931-38
Ski og fotball 1931-38
Arbeidernes idrettsforbund
Rafsbotn AIL 1938-40
Ski 1938-40
Finansiering 1931-40
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer