av Erling H. Mathisen
24.01.2011 

Barna i bygda fikk forholdsvis tidlig en form for skolegang. Like før 1900 drev
"pencionist forhenv. lærer" Erik Nuth skole i ei gamme, som han for øvrig også bodde i. Han hadde tidligere vært lærer i Bossekop og Kvenvik. Vi vet dessuten med sikkerhet at Anna Nordstrøm (1859-1931) var lærer på omgangsskolen her omkring 1885-1890, og at det var undervisning for de yngste elevene i 1889.

Men lenge før den tid, allerede rundt 1840, underviste seminaristen
Clemet Amundsen ungene, ”enhver i sitt Tungemål”. Han var nemlig språkmektig, læreren fra Kistrand, og behersket både norsk, finsk og samisk. Det var nettopp i forbindelse med skolen og ”overhøringen” at presten Stockfleth besøkte bygdene Rafsbotn og Russeluft i 1841. Han ble ikke skuffet. Alle barna var godt opplyst, hvilket ble tilskrevet lærerens dyktighet.

Eget skolebygg ble antakelig tatt i bruk omkring 1895-1900. I 1905 var det 40 elever. Hundre år senere har bygda en stor og tidsmessig skole med 20 lærere og 135 elever, fordelt på 1. til 10. årstrinn. Imidlertid er ikke alle hjemmehørende i Rafsbotn. Både Russeluft og delvis Transfarelv og Leirbotn sokner til denne skolen.
Skole Skolen i Rafsbotn
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Skolen i Rafsbotn
Søknad til Finnefondet
Skolen i gamle dager
Lærerstilling i 1902
Skolen i Rafsbotn.
Gamle Rafsbotn, Eier: Sven Olsen.
Skolen i Rafsbotn, ca 1937.
Bildet er er logoen til Gamle Rafsbotn. Eier: Sven Olsen
Les mer
Leifs dagbok - Minner i korte trekk
Rafsbotn skole 1891-95 av Leif Vidar Olsen
Elevtallet i Alta i 1891-95 av Leif Vidar Olsen
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer