18.05.2011 

Født: 1750
Død: 08.11.1815, Rafsbotn

Far: Anders Nilsøn
Mor: Beret Anotsdatter

Ekteskap: 1776 med Lucie Pedersdatter

Barn
     Peer Aanetsen (1781 - 28.11.1795, Rafsbotn)
     Berith Aanetsdatter (1783 - 18.11.1795, Rafsbotn)
     Anders Aanetsen (1785, Rafsbotn)
     Iver Aanetsen (1788, Rafsbotn)
     Niels Aanetsen (1790, Rafsbotn)
     Erich Aanetsen (1793 - 24.08.1794, Rafsbotn)
     Karen Aanetsdatter (26.06.1795, Rafsbotn)
     Peder Aanetsen (03.03.1798, Rafsbotn)
     Berith Lucie Aanetsdatter (08.07.1800, Rafsbotn)

Navn
     K1750: Anoth
     K1776: Aaned Andersen
     K1795, Ft1801: Aaneth Anderssen

Bosted
      K1795, Ft1801: Rafsbotn i Alta

Arbeid:
     Ft1801: Fisker, har jordplass

Annet
     Fikk tilvist jord tilsvarende 1 ku og 4 sauer i 1777.

Les mer


     Familien Aaneth Andersen, 1750
     De første jordeiere i Rafsbotn
     Kongeskjøte - Aaneth Andersen

Personer -1800
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Aaneth Andersen, 1750
Aaneth Andersen, 1750
Lucie Pedersdatter, 1757
Karen Aanetsdatter 1795
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer