Arbeidsliv Skifernæringen i Rafsbotn fram til 1930 - 3
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Arbeidsliv i Rafsbotn
Tjenestefolk
Tjenere og dagarbeidere
Skifernæringen - 1
Skifernæringen - 2
Skifernæringen - 3
Verktøy fra 1907
Skifersaks, 1989
av Tom E. Mathisen
24.06.2012 
Skiferbrudd i Stilla, postkort. Eier: Tom E. Mathisen.
Skiferdriften i Skaidi varte bare 10 år.

Slutt på skiferdrift i Skaidi
Rundt midten av 1920-tallet var drifta i Skaidi over og ble flyttet til Østerelvdalen. Grunnen var vanskelig adkomst til utskipinga i Rafsnes og tilgjengelige områder som hadde vært forpaktet frem til og med 1922. Foregangsmenn for opprettelsen av brudd i Østerelvdalen var Karl A. Mella, Johan Henriksen og Anton Andersen (Uglebakken).
Alta skiferandelslag ble stiftet i 1927, og det medførte at det kun var personer hjemmehørende i Alta kommune som hadde adgang til skiferressursene.

Skiferutbruddmål i 1930
I 1930 var 39 % av befolkninga tilknyttet næringa her i bygda, og følgende fra Rafsbotn og Russeluft hadde skiferbruddutmål dette året.
Borras: Fellesutmåling til Karl A. Mella, Anton Mella, Anton Nilsen, Aslak Nilsen og Martin Nilsen fra Rafsbotn.
Fossan: Hans A. Andersen fra Rafsbotn.
Raftesvarre:  Einar Johnsen fra Russeluft.
Detsika: Fellesutmåling til Ingemann Karlsen, Bjarne Johnsen og Thomas Nilsens sønner fra Russeluft (i tillegg til Thomas Mathisen fra Elvebakken).

Kilde
Minde, H. Stein og brød.
Nielsen, J. P. (1990). Altas historie 2.

Les mer
Skifernæringen i Rafsbotn fram til 1930 - 1
Skifernæringen i Rafsbotn fram til 1930 - 2
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer